Giao lưu bóng đá giữa đội bóng Khối tuyên truyền và Chi cục thuế quận Hà Đông