VKSQS Quân khu 7 tổ chức giải đấu bóng bàn chào mừng Ngày truyền thống