Dành hơn 386 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công