Viện kiểm sát Thủ đô với nhiều giải pháp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã

26/04/2024 14:39
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Cán bộ Kiểm sát nỗ lực tuyên truyền pháp luật, góp phần xóa bỏ hủ tục

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai và có nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của Công an cấp xã.