leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi cưỡng chế thi hành án.

Theo Quyết định thi hành án số 202/QĐ-CTHADS ngày 20/5/2020 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận, buộc ông Lê Đơn và bà Nguyễn Thị Lượm giao trả cho bà Lê Thị Khánh Loan diện tích đất 50,9m2 tại thửa đất số 454, tọa lạc tại thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo mảnh chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính ngày 22/10/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án, bên phải thi hành án không tự nguyện thi hành. Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đầy đủ các bước, đảm bảo đúng các thủ tục, trình tự về thi hành án đồng thời hướng dẫn cho hai bên thỏa thuận thi hành nhưng bên phải thi hành án đều không hợp tác.

Ngay sau khi thụ lý kiểm sát vụ việc, VKSND tỉnh Bình Thuận đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Chấp hành viên và cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình cưỡng chế thi hành án. Trong quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ đối với Chấp hành viên trong việc tổ chức cưỡng chế và kịp thời xử lý các tình huống vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, Cục THADS tỉnh Bình Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án để giao tài sản cho người được thi hành án là bà Lê Thị Khánh Loan.

Việc cưỡng chế thi hành án đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục, an toàn và đã bàn giao mốc giới và quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Khánh Loan, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án theo quy định pháp luật.

Bích Phương