Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định 396/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang của VKSND tối cao.

Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, Quy định nêu rõ bao gồm: Lãnh đạo VKSND tối cao, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại VKSND tối cao bị ốm đau hoặc từ trần.

Lãnh đạo VKSND cấp cao; lãnh đạo VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (VKSND cấp tỉnh) bị ốm đau hoặc từ trần.

Thân nhân (bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi; bố dượng, mẹ kế; vợ, chồng) của lãnh đạo VKSND tối cao, công chức, viên chức, người lao động thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo VKSND cấp cao; lãnh đạo VKSND cấp tỉnh từ trần.

Các trường hợp khác có mối quan hệ công tác với VKSND tối cao từ trần.

Theo Quy định, mục đích của việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang để thể hiện tình cảm chân thành, góp phần chia sẻ, động viên khi lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND cấp cao, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, công chức, viên chức, người lao động và gia đình có người thân ốm đau hoặc từ trần.

Về mức độ ốm đau cần thăm hỏi, Quy định nêu rõ, lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND cấp cao, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, công chức, viên chức, người lao động bị ốm đau phải nằm viện để điều trị bệnh dài ngày theo quy định của Bộ Y tế. Việc thăm hỏi theo Quy định này là 1 lần/bệnh/năm.

Trường hợp là lãnh đạo VKSND tối cao; Kiểm sát viên VKSND tối cao; Vụ trưởng và tương đương thuộc VKSND tối cao thì Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao, phối hợp với Công đoàn, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức thăm hỏi.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức Viện cấp cao 2 thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh minh họa VCC2. 

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị nào thì do thủ trưởng đơn vị đó chủ động tổ chức việc thăm hỏi. Trong từng trường hợp cụ thể báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách đơn vị tổ chức thăm hỏi.

Trường hợp là lãnh đạo VKSND cấp cao, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh nếu điều trị nội trú tại các bệnh viện ở Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kãnh đạo VKSND tối cao phụ trách địa phương, đơn vị và phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tổ chức thăm hỏi.

Nếu điều trị nội trú tại các bệnh viện ở địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao đề nghị VKSND địa phương, đơn vị giúp đỡ việc tổ chức thăm hỏi.

Ngoài ra, Quy định còn đề cập đến các nội dung khác như: Các trường hợp tổ chức, trách nhiệm tổ chức đoàn viếng đám tang; đối tượng tổ chức, Ban tổ chức lễ tang; lời điếu, một số quy định cụ thể về Tổ chức lễ tang; trách nhiệm của đơn vị thuộc VKSND tối cao; việc thông báo tin buồn, tổ chức thực hiện…

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2021 và thay thế Quyết định số 43/QĐ-VKSTC-V9 ngày 29/2/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế thăm hỏi, viếng, tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi ốm đau hoặc từ trần thuộc cơ quan VKSND tối cao.

P.V