VKSND tối cao cho biết, năm 2021, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành cơ bản đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực và chuẩn hóa trình độ theo quy định; bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị đã được triển khai khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của một số VKSND địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; số lượng công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ chưa nhiều, chất lượng một số tài liệu bồi dưỡng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Cũng theo VKSND tối cao, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành, VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung đã được xác định.

leftcenterrightdel
Ngành Kiểm sát nhân dân luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá chất lượng công chức, viên chức và yêu cầu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2022; dự kiến số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đăng ký kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị; đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Đánh giá hiệu quả việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tối cao và việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của đơn vị (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị).

VKSND tối cao đề nghị các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương khẩn trương chỉ đạo đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.

P.V