Đối với Bộ chỉ số áp dụng đối với VKSND tối cao bao gồm: Chuyển đổi nhận thức (lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CNTT, chuyển đổi số của đơn vị); tổ chức, nhân sự chuyên trách về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; sự quan tâm của người đứng đầu về phát triển ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

Đối với chỉ số kiến tạo thể chế gồm các tiêu chí: Kế hoạch, chương trình, đề án về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại đơn vị; môi trường pháp lý, cơ chế chính sách về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; ngân sách cho CNTT.

Đối với chỉ số ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nghiệp vụ của VKSND bao gồm: Hội nghị truyền hình trực tuyến (họp trực tuyến, làm việc từ xa); hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử của Ngành; Chứng thư số, chữ ký số; hệ thống thông tin báo cáo…

Ngoài ra còn có các chỉ số về cơ sở hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển nhân lực CNTT …

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố tài liệu buộc tội được số hoá tại phiên toà. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 17/5/2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải xác định việc tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành là khâu đột phá, trọng tâm của năm 2021 và các năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Cục Thống kê tội phạm và CNTT chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao và đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao đầu tư các dự án mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT và các phần mềm ứng dụng CNTT, theo lộ trình, có thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn kinh phí đầu tư, phục vụ triển khai ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành; bảo đảm tính kế thừa và phát triển; liên thông các ứng dụng CNTT.

Cùng với đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm rà soát, đánh giá các phần mềm ứng dụng CNTT đang sử dụng để đề xuất nâng cấp hoặc xây dựng mới nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ của đơn vị, của Ngành.

Đồng thời, chỉ đạo nhập đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu vào các phần mềm ứng dụng; sửa đổi hoặc xây dựng quy trình giải quyết công việc phù hợp với các phần mềm ứng dụng CNTT đã được đầu tư. Thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao nếu để xảy ra mất an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị…

P.V