Cụ thể, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và Giải quyết hưởng BHXH một lần; quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp thẻ BHYT, giải quyết chế độ hưởng cho người tham gia kịp thời, đúng quy định.

Hướng dẫn quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

I. Trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Bước 1. Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập”

leftcenterrightdel
 Bước 1

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là "Cá nhân", nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra và chọn “Đăng nhập” như màn hình sau:

leftcenterrightdel
 Lựa chọn đối tượng đăng nhập là "Cá nhân", nhập các thông tin

Bước 2. Chọn chức năng "ĐÓNG BHXH ĐIỆN TỬ"

leftcenterrightdel
 Bước 2

Bước 3. Chọn chức năng "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT"

leftcenterrightdel
 Chọn chức năng "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT"

Màn hình hiển thị, yêu cầu kê khai các thông tin như sau:

leftcenterrightdel
 Yêu cầu kê khai các thông tin

Bước 4. Kê khai thông tin

(1) Kê khai thông tin chủ hộ:

leftcenterrightdel
Kê khai thông tin chủ hộ:

Kê khai đầy đủ các thông tin: Số định danh cá nhân, Họ tên, Ngày sinh và Giới tính.

(2) Kê khai thông tin thành viên hộ gia đình:

leftcenterrightdel
 Kê khai thông tin thành viên hộ gia đình

Chọn "Thêm thành viên HGĐ" để thêm thành viên hộ gia đình và Nhập số định danh cá nhân/CCCD của thành viên.

Lưu ý: Nhập đầy đủ số định danh của các thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng.

(3) Chọn số tháng đăng ký, đóng BHYT:

leftcenterrightdel
 Chọn số tháng đăng ký, đóng BHYT

Sau khi kê khai đầy đủ các thành viên hộ gia đình, lựa chọn số tháng đăng ký, đóng BHYT, nhấn "Xác nhận". Hệ thống sẽ xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin chủ hộ không chính xác; hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú với chủ hộ, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia điều chỉnh, cập nhật lại thông tin.

- Trường hợp xác thực thông tin chủ hộ chính xác và các thành viên trong CSDL quốc gia về dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tham gia BHYT, tính toán số tiền phải đóng (sau khi được giảm trừ mức đóng) theo quy định và hiển thị như hình sau:

leftcenterrightdel
 Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tham gia BHYT, tính toán số tiền phải đóng

 (4) Chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:

leftcenterrightdel
 Chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

  (5) Chọn nơi nhận thẻ BHYT bản giấy:

leftcenterrightdel
 Chọn nơi nhận thẻ BHYT bản giấy

 (6) Thanh toán:

- Trường hợp cần bổ sung thành viên hộ gia đình hoặc điều chỉnh số tháng đăng ký, đóng BHYT, nhấn chọn "Quay lại" để thực hiện. Trường hợp các thông tin đã chính xác, nhấn chọn "Thanh toán" để tiếp tục, màn hình hiển thị như sau:

leftcenterrightdel
 Nhấn chọn "Thanh toán" để tiếp tục

- Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán.

- Chọn "Thanh toán" để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) như hình dưới:

leftcenterrightdel
 Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người tham gia đăng ký, đóng có tài khoản) để thực hiện thanh toán. Ví dụ: Chọn ngân hàng SHB qua trung gian thanh toán như màn hình sau:

leftcenterrightdel
 Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán

- Chọn “Thanh toán”, màn hình hiển thị như sau:

leftcenterrightdel
 Chọn “Thanh toán

- Chọn “Tiếp tục” để tiếp tục các bước thanh toán, màn hình hiển thị yêu cầu nhập các thông tin thanh toán:

leftcenterrightdel
  Chọn “Tiếp tục

- Nhập các thông tin theo hình thức thanh toán của Ngân hàng và chọn “Thanh toán” để tiếp tục

leftcenterrightdel
 Nhập mã OTP 

- Nhập mã OTP (đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn "Xác nhận" để thực hiện thanh toán.

leftcenterrightdel
 Thanh toán thành công

- Thanh toán thành công, hệ thống hiển thị như hình trên. Có thể chọn: "In biên lai" để xem biên lai thanh toán.

- Để xem lại lịch sử giao dịch, tại menu (bên trái), chọn "Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử đăng ký tham gia BHYT theo HGĐ"

leftcenterrightdel
  chọn "Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử đăng ký tham gia BHYT theo HGĐ"

II. Thực hiện trên cổng DVC quốc gia

Bước 1. Đăng nhập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2. Tại trang chủ Cổng DVC quốc gia, chọn menu "Dịch vụ công trực tuyến".

leftcenterrightdel
 Thực hiện trên cổng DVC quốc gia

Chọn cơ quan thực hiện là Bộ ngành và chọn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn Tìm kiếm:

leftcenterrightdel
 Chọn cơ quan thực hiện là Bộ ngành và chọn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 3. Chọn DVC: “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

leftcenterrightdel
 Chọn DVC: “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”

Chọn “Danh sách dịch vụ công”:

leftcenterrightdel
 Chọn “Danh sách dịch vụ công

Chọn DVC Đăng ký đóng, cấp thể BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công và Chọn “Nộp trực tuyến

leftcenterrightdel
Chọn DVC Đăng ký đóng, cấp thể BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công và Chọn “Nộp trực tuyến
 

  Bước 4. Cổng DVC quốc gia sẽ điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam để người tham gia thực hiện kê khai, nộp hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Bước 5. Để tiếp tục thực hiện Đăng ký đóng, cấp thể BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3, mục 1.

Ngọc Anh