Báo chí là cầu nối quan trọng giữa chính sách an sinh xã hội với người dân
Báo chí là cầu nối quan trọng giữa chính sách an sinh xã hội với người dân
09/06/2022 18:28
Tiếp tục mở rộng mạng lưới thu BHXH, BHYT
Tiếp tục mở rộng mạng lưới thu BHXH, BHYT
25/05/2022 14:25
BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán đối với DVKT thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy
BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán đối với DVKT thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy
25/05/2022 13:00
Vượt chỉ tiêu với hơn 75 600 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong ngày ra quân truyền thông, vận động toàn quốc
Vượt chỉ tiêu với hơn 75.600 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong ngày ra quân truyền thông, vận động toàn quốc
10/05/2022 17:25
Ngành BHXH nỗ lực vì mục tiêu BHXH toàn dân
Ngành BHXH nỗ lực vì mục tiêu BHXH toàn dân
08/05/2022 10:40
Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT
Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT
06/05/2022 17:03
Giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho các địa phương giai đoạn 2022 – 2025
Giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho các địa phương giai đoạn 2022 – 2025
06/05/2022 15:45
Ngành BHXH Việt Nam Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
06/05/2022 15:42
Kết quả tích cực sau hơn 1 năm thực hiện chính sách thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh
Kết quả tích cực sau hơn 1 năm thực hiện chính sách thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh
29/04/2022 18:06
Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT quý I 2022
Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT quý I/2022
29/04/2022 15:00
Hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật BHYT”
Hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật BHYT
27/04/2022 18:14
Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”
Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”
27/04/2022 18:06
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022
20/04/2022 08:00
Đạt kết quả ấn tượng trong phát triển BHXH tự nguyện nhờ có cách làm hay
Đạt kết quả ấn tượng trong phát triển BHXH tự nguyện nhờ có cách làm hay
17/04/2022 16:25
Tăng cường phối hợp hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động trong phục hồi sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội
Tăng cường phối hợp hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động trong phục hồi sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội
17/04/2022 16:08
Gần 3 000 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia
Gần 3.000 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia
11/04/2022 17:15
BHXH Việt Nam Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà
BHXH Việt Nam: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà
01/04/2022 18:00
Nỗ lực duy trì, phát triển người tham gia BHYT tại các xã bãi ngang
Nỗ lực duy trì, phát triển người tham gia BHYT tại các xã bãi ngang
23/03/2022 16:47
Hiệu quả từ mô hình nuôi “heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Trà Vinh
Hiệu quả từ mô hình nuôi “heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Trà Vinh
16/03/2022 20:31
Hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Kỳ vọng tạo ra nhiều đột phá trong thực hiện chính sách BHYT
Hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN: Kỳ vọng tạo ra nhiều đột phá trong thực hiện chính sách BHYT
13/03/2022 11:20