BHXH huyện Yên Thành Đổi mới mô hình truyền thông, ứng phó với dịch COVID-19
BHXH huyện Yên Thành: Đổi mới mô hình truyền thông, ứng phó với dịch COVID-1930/07/2021 18:04
Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí KCB BHYT chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19
Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí KCB BHYT chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 30/07/2021 17:48
Chung tay bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19
Chung tay bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-1929/07/2021 22:11
Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp không quá 01 ngày làm việc
Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp không quá 01 ngày làm việc27/07/2021 18:56
Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 24/07/2021 16:27
Huy động toàn ngành khẩn trương tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19
Huy động toàn ngành khẩn trương tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 22/07/2021 21:50
Khẩn trương triển khai những giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19
Khẩn trương triển khai những giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-1920/07/2021 18:38
Thực hiện BHYT toàn dân góp phần hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Thực hiện BHYT toàn dân góp phần hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 15/07/2021 17:11
BHXH Việt Nam Nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm
BHXH Việt Nam: Nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm14/07/2021 17:06
BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành
BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành 10/07/2021 12:01
Đề xuất bổ sung chế độ hưởng BHXH tự nguyện
Đề xuất bổ sung chế độ hưởng BHXH tự nguyệniconvideo
23/11/2019 22:29

BHXH huyện Yên Thành: Đổi mới mô hình truyền thông, ứng phó với dịch COVID-19

(BVPL) - BHXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã sáng tạo, chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến và truyền thông nhóm nhỏ, qua đó đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giữa đại dịch.