Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam
Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam
16/07/2024 20:09
Bàn giải pháp tổ chức phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng năm 2024
Bàn giải pháp tổ chức phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng năm 2024
15/07/2024 17:01
BHXH thành phố Hà Nội Quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT
BHXH thành phố Hà Nội: Quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT
04/07/2024 18:18
Tăng độ bao phủ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT trên địa bàn Thủ đô
Tăng độ bao phủ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT trên địa bàn Thủ đô
04/07/2024 18:04
BHXH Việt Nam và đối tác Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực BHYT
BHXH Việt Nam và đối tác Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực BHYT
03/07/2024 18:07
Điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng góp phần nâng cao đời sống của người thụ hưởng chính sách BHXH
Điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng góp phần nâng cao đời sống của người thụ hưởng chính sách BHXH
03/07/2024 17:09
Người dân phấn khởi, vui mừng khi nhận lương hưu theo mức lương mới
Người dân phấn khởi, vui mừng khi nhận lương hưu theo mức lương mới
02/07/2024 15:49
Tập trung chi trả lương hưu theo mức hưởng mới ngay từ ngày đầu Nghị định 75 2024 NĐ-CP có hiệu lực
Tập trung chi trả lương hưu theo mức hưởng mới ngay từ ngày đầu Nghị định 75/2024/NĐ-CP có hiệu lực
02/07/2024 15:46
Cả nước chung tay vì mục tiêu BHYT toàn dân
Cả nước chung tay vì mục tiêu BHYT toàn dân
01/07/2024 21:35
Quốc hội đồng thuận toàn diện thông qua Luật BHXH sửa đổi
Quốc hội đồng thuận toàn diện thông qua Luật BHXH sửa đổi
30/06/2024 22:16
9 nhóm điểm mới của Luật BHXH sửa đổi
9 nhóm điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi)
30/06/2024 22:11
Nhiều điểm mới nổi bật của Luật BHXH sửa đổi
Nhiều điểm mới nổi bật của Luật BHXH sửa đổi
30/06/2024 22:08
Kết quả nổi bật Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn
Kết quả nổi bật Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn
26/06/2024 14:09
Đảm bảo công bằng, hài hòa giữa người thụ hưởng chính sách
Đảm bảo công bằng, hài hòa giữa người thụ hưởng chính sách
25/06/2024 11:25
Truyền thông, triển khai các giải pháp phát triển thanh toán lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt
Truyền thông, triển khai các giải pháp phát triển thanh toán lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt
18/06/2024 18:30
Cách tự đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
Cách tự đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
18/06/2024 16:18
Triển khai 2 nhóm TTHC liên thông trong cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và chế độ tử tuất
Triển khai 2 nhóm TTHC liên thông trong cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và chế độ tử tuất
17/06/2024 16:17
Báo chí góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp Nhân dân
Báo chí góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp Nhân dân
17/06/2024 12:17
Phòng chống lãng phí, tối ưu sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo quy định
Phòng chống lãng phí, tối ưu sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo quy định
05/06/2024 23:09
Người tham gia BHXH trong tháng 5 có sự tăng trưởng lớn so với tháng trước
Người tham gia BHXH trong tháng 5 có sự tăng trưởng lớn so với tháng trước
05/06/2024 23:09