29 năm nỗ lực vì Nhân dân phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước
29 năm nỗ lực vì Nhân dân phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước
16/02/2024 15:15
Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong dịp Tết
Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong dịp Tết
05/02/2024 14:52
100 cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp
100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp
30/01/2024 14:29
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội
30/01/2024 09:09
BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc Ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH
BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc: Ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH
26/01/2024 15:05
BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện
BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện
23/01/2024 16:12
Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030
Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030
18/01/2024 14:43
BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
17/01/2024 18:08
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đến người khó khăn
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đến người khó khăn
13/01/2024 15:25
Cách tính lương hưu năm 2024 mới nhất
Cách tính lương hưu năm 2024 mới nhất
23/12/2023 16:03
Tích cực lập nhiều mô hình hay vận động người dân tham gia BHXH, BHYT
Tích cực lập nhiều mô hình hay vận động người dân tham gia BHXH, BHYT
22/12/2023 17:36
Phấn đấu đến năm 2030 đạt 97 dân số tham gia BHYT
Phấn đấu đến năm 2030 đạt 97% dân số tham gia BHYT
22/12/2023 16:05
Kết quả tích cực sau 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Kết quả tích cực sau 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
21/12/2023 17:46
Ở lại hệ thống an sinh, người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu
Ở lại hệ thống an sinh, người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu
20/12/2023 17:35
BHXH Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri về chi trả lương hưu, quản lý quỹ BHXH
BHXH Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri về chi trả lương hưu, quản lý quỹ BHXH
20/12/2023 16:20
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
20/12/2023 12:15
Hướng dẫn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hướng dẫn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
19/12/2023 16:23
Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
19/12/2023 16:06
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và sửa luật BHYT
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và sửa luật BHYT
19/12/2023 15:35
Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, 3 doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị xử phạt
Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, 3 doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị xử phạt
19/12/2023 15:23