BHXH Việt Nam thông báo về việc giao dịch nộp tiền thu qua tài khoản ngân hàng
BHXH Việt Nam thông báo về việc giao dịch nộp tiền thu qua tài khoản ngân hàng
27/11/2022 11:12
BHXH Việt Nam - Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025
BHXH Việt Nam - Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025
24/11/2022 16:55
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39
24/11/2022 16:05
Tăng tốc thu nợ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm 2022
Tăng tốc thu nợ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm 2022
22/11/2022 17:09
Phát động Chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
Phát động Chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
22/11/2022 14:55
Bình Phước Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giữ vững tỷ lệ BHYT trên địa bàn
Bình Phước: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giữ vững tỷ lệ BHYT trên địa bàn
21/11/2022 16:44
Bé gái đầu tiên trên cả nước được cấp thẻ BHYT, giấy khai sinh qua Dịch vụ công liên thông
Bé gái đầu tiên trên cả nước được cấp thẻ BHYT, giấy khai sinh qua Dịch vụ công liên thông
21/11/2022 16:35
Tăng lương cơ sở từ 1 7 2023, tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào?
21/11/2022 16:05
Trốn đóng bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào
Trốn đóng bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?
21/11/2022 11:02
BHXH Việt Nam Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đôn đốc thu giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT
BHXH Việt Nam: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đôn đốc thu giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT
20/11/2022 11:41
Quảng Nam Tìm giải pháp phát triển BHXH bắt buộc, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
Quảng Nam: Tìm giải pháp phát triển BHXH bắt buộc, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
15/11/2022 18:02
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2022 – 2025
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT giai đoạn 2022 – 2025
13/11/2022 18:37
Triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
Triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
11/11/2022 18:31
Các khoản hỗ trợ thường xuyên có được tính đóng BHXH không
Các khoản hỗ trợ thường xuyên có được tính đóng BHXH không?
11/11/2022 16:05
Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN khu vực phía Nam
Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN khu vực phía Nam
09/11/2022 20:02
3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương công chức, viên chức Nhà nước quy định
3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương công chức, viên chức Nhà nước quy định
09/11/2022 18:48
103 doanh nghiệp tiêu biểu phía Nam được BHXH Việt Nam tôn vinh trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN
103 doanh nghiệp tiêu biểu phía Nam được BHXH Việt Nam tôn vinh trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN
08/11/2022 20:35
BHXH Việt Nam triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
BHXH Việt Nam triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
02/11/2022 20:44
BHXH Việt Nam Tôn vinh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN
BHXH Việt Nam: Tôn vinh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN
01/11/2022 16:48
Hà Nội Tăng tốc thực hiện những biện pháp sáng tạo, linh hoạt để đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2022
Hà Nội: Tăng tốc thực hiện những biện pháp sáng tạo, linh hoạt để đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2022.
27/10/2022 13:07