Đây là Công văn nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về việc tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của từng cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương theo Nghị quyết số 69/NQ-CP và Quyết định số 546/QĐ-TTg để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

leftcenterrightdel
 Cán bộ BHXH Hải Phòng tuyên truyền cho người dân về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Coi việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban Chỉ đạo. Rà soát, bổ sung cán bộ, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã làm thành viên Ban chỉ đạo - tại cấp xã. Quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng thành viên trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, các giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ SDLĐ, NLĐ và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Tích cực tham gia BHXH, BHYT, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo ASXH lâu dài.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT đến các hội viên Hội Nông dân tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin về khai trình lao động của DN, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cơ quan quản lý về lao động, thuế, kế hoạch đầu tư... với cơ quan BHXH; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

Sở Y tế, BHXH Thành phố chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở KCB, cải cách hành chính trong khâu đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số-VssID thay cho thẻ BHYT; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước.

UBND TP.Hải Phòng cũng yêu cầu không khen thưởng, vinh danh, không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với đơn vị SDLĐ trốn đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu các quận, huyện xem xét, bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là số người mới thoát nghèo, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo,... có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường chức năng giám sát, tuyên truyền vận động các đơn vị SDLĐ, NLĐ và Nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Xuân Bách