Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, quy trình giám định BHYT được BHXH Việt Nam được xây dựng căn cứ trên các quy định hướng dẫn thực hiện BHYT và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đến thời điểm hiện tại, một số văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã không còn hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác như Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019…

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa dự và chủ trì hội nghị tập huấn Quy trình giám định BHYT ngành BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí KCB tất yếu và được thể chế hoá tại các văn bản quy phạm pháp luật như quy định về liên thông dữ liệu phục vụ quản lý KCB, giám định và thanh toán chi phí BHYT. Nhiều nghiệp vụ giám định theo quy trình ban hành theo Quyết định số 1456/QĐ-BHXH trước đây phải thực hiện “thủ công” thì hiện tại đã có thể thực hiện được trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đồng thời Hệ thống thông tin giám định BHYT đã có sự liên thông với các phần mềm nghiệp vụ khác của Ngành... Do vậy, việc xây dựng quy trình giám định BHYT mới là hết sức cần thiết.

Đến nay, dự thảo quy trình giám định BHYT đã tạo được sự đồng thuận của tất cả các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, những vấn đề các đơn vị chưa thống nhất cũng đã được báo cáo giải trình thoả đáng. Tôi đánh giá cao Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, Ban Thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và các đơn vị tham gia ý kiến đóng góp rất tích cực.

Hội nghị đã được nghe Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (BHXH Việt Nam) báo cáo các nội dung của Quy trình gồm 1 chuyên đề tổng quan và 6 chuyên đề chuyên môn liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quy trình.

Trong quá trình diễn ra Hội nghị, các vấn đề BHXH các tỉnh/thành phố hiện thấy vướng mắc, chưa rõ, đề nghị đăng ký và trao đổi trực tiếp với các Ban CSYT, Trung tâm đa tuyến đã được hướng dẫn thực hiện đúng nội hàm của vấn đề.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa khẳng định, quy trình giám định BHYT là một tài liệu hết sức quan trọng để thực hiện công tác giám định BHYT, góp phần quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập huấn đã phát biểu các tham luận, đưa ra các tình huống khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB. Các khó khăn, vướng mắc đã được giải đáp thỏa đáng./.

Ngọc Anh