Theo đó, để đạt được kết quả, BHXH huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2022; Quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn; Tổ chức Hội nghị đánh giá, giao chỉ tiêu phát triển phát triển người tham gia BHXH, BHYT, ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT…

 Cùng với đó, BHXH huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: phối hợp với 16 xã, thị trấn ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH huyện và UBND các xã; phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình, vận động, tuyên truyền góp phần giúp người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị đối thoại thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; rà soát cập nhật tăng, giảm thẻ kịp thời đối với người dân được NSNN đóng BHYT tại các xã khu vực III...

Đặc biệt, trong tháng 10 BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện, UBND xã, thị trấn thuộc khu vực I thành lập các tổ xung kích triển khai đồng loạt đến hầu hết các bản, tiểu khu vận động người dân tham gia BHYT; kết quả tuyên truyền vận động được 1.481 người tham gia BHYT; các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền để mua và trao tặng 552 thẻ BHYT. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện đa khoa huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng KCB BHYT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện, bảo đảm quyền lợi và tạo được niềm tin cho người dân.

leftcenterrightdel
 Các xã, thị trấn, các đơn vị ký cam kết thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2022 với UBND huyện Mường La

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam, BHXH huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tăng cường đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; đôn đốc các cơ sở giáo dục kịp thời thu nộp BHYT cho học sinh phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT. Cùng với đó, BHXH huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực BHXH, BHYT. Cập nhật bổ sung CCCD/ĐDCN vào cơ sở dữ liệu; hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng VssID, đẩy mạnh triển khai sử dụng CCCD khi đi KCB BHYT.

Ngọc Anh