Báo Bảo vệ pháp luật mới nhận được Công văn số 1471/UBND-VP do ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương ký, về việc thông tin kết quả giải quyết vi phạm về bầu cử tại Tổ bầu cử số 3, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nội dung Công văn ghi rõ:

Thành phố Hải Dương nhận được phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vi phạm pháp luật bầu cử tại Tổ bầu cử số 3, khu Văn Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ủy ban bầu cử thành phố Hải Dương đã giao Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc. Đoàn kiểm tra của thành phố đã làm việc liên tục trong thời gian ngắn. Khi xác định vi phạm, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban bầu cử vào cuộc xử lý nghiêm đối với những đảng viên, cá nhân có vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể như sau:

- Ông Vũ Hữu Oanh, là Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương đã có hành vi nhờ người bỏ phiếu hộ tại Tổ bầu cử số 3 khu dân cư Văn Xá, nơi mình ứng cử. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Vũ Hữu Oanh. 

Ủy ban bầu cử phường Ái Quốc cũng đã họp, thống nhất không xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Ái Quốc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Hữu Oanh.

- Đối với trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường và ông Đỗ Văn Vì, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Ái Quốc; Thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư chi bộ, Trưởng khu, Tổ trưởng tổ bầu cử số 3 khu dân cư Văn Xá.

Đồng thời, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định cho thôi giữ chức danh Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy đối với hai ông Đỗ Văn Vì, Nguyễn Văn Thái và quyết định không giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Nguyễn Văn Thái, Đỗ Văn Vì để sắp xếp, bố trí công tác khác tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.

Việc phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật đã được thành phố Hải Dương tiếp thu, kiểm tra, xử lý kịp thời và được quý báo đăng tải công khai trên ấn phẩm của Báo ngày 1/7/2021.

Thành phố Hải Dương trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, đặc biệt là sự phản ánh và giúp đỡ kịp thời của Báo Bảo vệ pháp luật đối với thành phố để giải quyết vụ việc trên. Trong thời gian tới, thành phố Hải Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Báo Bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng thành phố phát triển.

BVPL