Theo đó, ngày 10/3/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Quảng Trị ra quyết định số 79/QĐ – SNN về việc phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng sản xuất của Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Quyết định này do Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị - Võ Văn Hưng ký nêu rõ, thời gian thực hiện phương án trồng rừng là 10 năm (2016 – 2026).

Tuy nhiên, chỉ 20 ngày sau, tức ngày 30/3/2016, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị - Võ Văn Hưng tiếp tục ký quyết định số 115/QĐ – SNN về việc phê duyệt phương án liên doanh trồng rừng sản xuất của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Trong Quyết định này giai đoạn thực hiện lại lên tới 30 năm tức giai đoạn từ 2016 – 2046.

leftcenterrightdel
 Trang đầu của các quyết định 79/QĐ – SNN, 115/QĐ – SNN của Sở NN-PTNT Quảng Trị và hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất.

Căn cứ vào hai quyết định được phê duyệt này, ngày 1/7/2016, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã ký hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất với doanh nghiệp tư nhân Tình Phương để thực hiện trồng rừng sản xuất. Tại hợp đồng này, doanh nghiệp tư nhân Tình Phương sẽ đầu tư 100% vốn để trồng rừng sản xuất trên diện tích 127,9 hecta tại khu vực thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý. Tại Điều 6 của hợp đồng liên doanh này ghi rõ, thời gian thực hiện hợp đồng là 21-30 năm theo phương án liên doanh trồng rừng sản xuất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc này khiến dư luận thắc mắc tại cùng một khu vực rừng do BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nhưng tại quyết định số 79/QĐ – SNN ngày 10/3/2016 và quyết định số 115/QĐ – SNN ngày 30/3/2016 có thời gian thực hiện khác nhau. Một quyết định ghi thời gian thực hiện là giai đoạn 2016 -2026 còn một quyết định lại ghi thời gian thực hiện là giai đoạn 2016 -2046. Tiếp cận hai quyết định này nhiều người đặt câu hỏi là thời gian thực hiện hợp đồng liên doanh là 10 năm hay 30 năm.

Được biết, tại thời điểm 2016, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước thành lập và đảm bảo chi thường xuyên. Đơn vị này được Nhà nước giao đất giao rừng (tài sản Nhà nước) để quản lý và phát triển theo quy định của pháp luật. Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước quy định việc liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương do HĐND và UBND cấp tỉnh ra quyết định.

leftcenterrightdel
 Ngày 1/7/2016, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã ký hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất với doanh nghiệp tư nhân Tình Phương để thực hiện trồng rừng sản xuất. (Ảnh minh họa).

Việc BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải ký hợp đồng liên doanh trồng rừng thuộc nhà nước quản lý với một doanh nghiệp tư nhân và việc Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Quảng Trị - Võ Văn Hưng ký các quyết định sử dụng tài sản Nhà nước, với hàng trăm hecta đất rừng để liên doanh với tư nhân, có nội dung về thời gian thực hiện “bất nhất” như đã nêu trên khiến dư luận thắc mắc liệu việc này có đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật hay không.

Liên quan đến BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tại Quyết định số 115/QĐ-SNN của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị chỉ phê duyệt phương án trồng rừng sản xuất của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải giai đoạn 2016-2026 có các tiểu khu 579, 580, 581 (thuộc địa bàn xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh) và 598 , 600T (thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh).

Tại các tiểu khu này, năm 2021 đã xảy ra một vụ phá rừng với quy mô lớn. Khu vực rừng này do BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý. Tại khu vực rừng này, hàng loạt cây gỗ như táu, gõ lau, lim, huỵnh, dẻ… với đường kính từ 30 - 50cm, thuộc nhóm I – VII bị lâm tặc chặt lấy gỗ và đã tẩu tán, chỉ còn cành và gốc nằm ngổn ngang giữa rừng.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh vụ phá rừng thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý.

Liên quan đến vụ phá rừng này, tháng 11/2021, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã có quyết định kỷ luật đối với những cán bộ lãnh đạo thuộc BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Theo đó, ông Trần Quang Long - Trưởng phòng quản lý, bảo vệ rừng và kỹ thuật; ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trạm quản lý, bảo vệ rừng tiểu khu 604; và ông Nguyễn Đăng Quốc - Phó Trạm quản lý, bảo vệ rừng Vĩnh Hà - Vĩnh Ô bị kỷ luật hình thức khiển trách. Những lãnh đạo trong Ban Giám đốc của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải nhận hình thức kiểm điểm, nhắc nhở.

Cuối năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong liên doanh liên kết trồng rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, các BQL rừng phòng hộ trên địa bàn Quảng Trị đã xây dựng phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất với tổng diện tích 6.140 ha.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - Hà Sỹ Đồng phát biểu tại cuộc họp.

Theo phương án được phê duyệt, có 3.000 ha rừng được giao thực hiện liên doanh liên kết để trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên khó khăn là việc phê duyệt phương án cũng như phương án xử lý tài sản trên đất hiện nay vẫn còn chậm. Việc trồng lại rừng đúng thời vụ, đúng quy định của Luật Lâm nghiệp trong năm 2021 rất khó khả thi. Tình trạng khai thác xong để đất trống lâu dễ xảy ra tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất rừng, dễ xảy cháy vào mùa khô gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Nguyên Phong Nha