Theo Quyết định số 28/QĐ-VKSTC, có 58 biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Danh mục biểu mẫu từ số 1 đến số 15.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023 và thay thế Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Xem toàn bộ Danh mục biểu mẫu tại đâydanh-muc.pdf

P.V