Cùng dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Vụ 14.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ 14, VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc đổi tên đơn vị cấp phòng và về công tác cán bộ thuộc Vụ 14, VKSND tối cao.

Theo đó, ngày 16/9/2021, Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 303/QĐ-VKSTC về việc đổi tên 2 đơn vị cấp phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao do điều chuyển nhiệm vụ. Cụ thể, Phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp đổi tên thành Phòng Tham mưu, tổng hợp; Phòng Tội phạm học đổi tên thành Phòng Khoa học kiểm sát. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tập thể Phòng Khoa học kiểm sát.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Phòng Tham mưu, tổng hợp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tham mưu, tổng hợp; Phòng Khoa học kiểm sát thực hiện theo Điều 6, Điều 9 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ 14, VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-VKSTC ngày 18/8/2021 của VKSND tối cao.

Tiếp đó, ngày 22/9/2021, thừa lệnh Viện trưởng, Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao đã có các quyết định về việc phân công, bố trí công chức các phòng thuộc đơn vị.

Theo đó, đã phân công đồng chí Lại Thị Thu Hà, Kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Khoa học kiểm sát; phân công đồng chí Hoàng Thành Nam, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tham mưu, tổng hợp.

Phân công đồng chí Mai Thị Thanh Thảo, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu, tổng hợp; phân công đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học kiểm sát; phân công đồng chí Hồ Xuân Huy, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Pháp luật dân sự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao. 

Trước đó, ngày 9/9/2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã có các Quyết định số 51/QĐ-VKSTC, Quyết định số 52/QĐ-VKSTC về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Kiểm sát viên sơ cấp và đồng chí Hồ Xuân Huy, Kiểm sát viên sơ cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao. Thời hạn bổ nhiệm đối với 2 đồng chí là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2021.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao quyết định đổi tên phòng, quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng đồng thời tặng hoa chúc mừng phòng mới và các đồng chí được bổ nhiệm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, căn cứ vào Luật tổ chức VKSND năm 2014, Nghị quyết số 951 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 258/QĐ-VKSTC ngày 18/8/2021 của VKSND tối cao thì việc đổi tên đơn vị cấp phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao là cần thiết, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được giao trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng, của đơn vị trong công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp… trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, nhiệm vụ thời gian tới đặt ra đối với đơn vị là rất nặng nề.

Chính vì thế, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao mong rằng, cùng với việc đổi tên, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 14 cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy trách nhiệm trong công việc; gương mẫu, đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần giúp phòng và đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật hơn trong thời gian tới.

P.V