Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao cùng lãnh đạo, công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Tại cuộc họp, Văn phòng Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác của Đảng ủy VKSND tối cao từ tháng 3/2020 đến ngày 20/5/2020. Theo đó, đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, Đảng ủy VKSND tối cao đã ban hành 3 quyết định thay đổi Trưởng các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành công văn ngày 17/3/2020 về việc chỉ đạo tổ chức đại hội đảng trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra, Thường trực Đảng ủy cho ý kiến đối với đề án nhân sự, văn kiện Đại hội của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Các chi bộ đã tổ chức đại hội đảng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tính đến ngày 20/5/2020 có 20/20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ (đạt 100%) đã tổ chức thành công đại hội đảng; 58/60 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (đạt 97%) đã tổ chức thành công đại hội đảng; 2/9 đảng bộ cơ sở trực thuộc (Đảng bộ Viện cấp cao 3 và Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật) đã tổ chức thành công đại hội đảng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Về văn kiện Đại hội, Đảng ủy đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành và Đề án nhân sự. Các dự thảo văn kiện đã gửi xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy VKSND tối cao. Đã ban hành công văn ngày 10/3/2020 yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành thảo luận các văn kiện của Trung ương, của Đảng bộ VKSND tối cao và của đảng bộ, chi bộ mình tại đại hội.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã xây dựng và xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Công văn hướng dẫn số 708-CV/ĐU ngày 3/3/2020 về việc tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 2025. Đã có Báo cáo số 104-BC/ĐU ngày 14/4/2020 báo cáo kết quả rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên gửi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về công tác tuyên truyền đại hội, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch ngày 26/3/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 790-KH/ĐU ngày 20/4/2020 phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05; làm tốt công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã có báo cáo về nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ, báo cáo việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, báo cáo kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo tiến độ đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và công văn đăng ký thời gian tổ chức đại hội gửi Đảng ủy Khối.

Trong công tác tổ chức cán bộ, đảng vụ, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/BTV ngày 17/3/2020 của Ban Thường vụ về điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến điều động, chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Vụ đối với 9 đồng chí, biệt phái đối với 2 đồng chí.

Ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 19 đảng viên, đang xin ý kiến phục vụ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 8 đảng viên phục vụ việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý...

Ngoài ra, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Ban hành công văn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ rà soát, lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã cho ý kiến về đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về việc chuyển đảng chính thức, về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên; đồng thời, cho ý kiến về việc sử dụng kết quả rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao để kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ tại VKSND tối cao…

Cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung được nêu tại cuộc họp đồng thời đề nghị Văn phòng Đảng ủy bổ sung các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo, đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 và thời gian tới được Đảng ủy VKSND tối cao xác định.

Theo đó, Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra; chuẩn bị hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Tiếp tục công tác phát triển đảng viên và đảng viên mới; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy VKSND tối cao tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo và Đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra trình đại hội; thực hiện quy trình nhân sự.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tối cao tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý của đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đồng thời, ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao.

Đắc Thái