Theo đó, qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND thành phố nhận thấy, quyết định rút hồ sơ thi hành án dân sự số 04/QĐ.CTHADS ngày 18/6/2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố, nội dung buộc Công ty CP Hiệp Phú do ông Hồ Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Hảo làm chủ sở hữu phải trả cho Công ty CP Nông Dược số tiền hơn 19 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Khu công nghiệp Thốt Nốt. 

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án, xác định Công ty CP Hiệp Phú có tài sản là khu đất thuê lại của Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt (gọi tắt Trung tâm KCN Thốt Nốt), có diện tích 40.295,8m2, thời hạn 48 năm, đã nộp tiền thuê một lần theo quy định của Luật đất đai.

Tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai do Sở TN&MT cấp cho Công ty Hiệp Phú là đóng thuế hàng năm, Cơ quan thi hành án không thể kê biên để thi hành án được.

Công văn của Trung tâm KCN Thốt Nốt, xác nhận đã nhận đủ số tiền thuê đất trong thời hạn 48 năm của Công ty CP Hiệp Phú là hơn 19,6 tỷ đồng, có xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

VKSND TP Cần Thơ nhận thấy Trung tâm KCN Thốt Nốt giữ số tiền hơn 19,6 tỷ đồng là vi phạm pháp luật.

Do đó, VKSND TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc tổ chức thanh tra, rà soát các khu chế xuất và công nghiệp thuộc diện quản lý cho thuê quyền sử dụng đất và nhận tiền thuê nộp vào ngân sách Nhà nước, chấn chỉnh việc chấp hành việc quản lý, sử dụng tiền cho thuê đất đúng quy định của pháp luật.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm tâp thể, cá nhân để xảy ra sai phạm xử lý nghiêm thoe quy định, nhằm ngăn ngừa phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, VKSND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện, thông báo kết quả bằng văn bản cho VKNSD thành phố trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị./.

Trân Định - Hoàng Anh - Nguyễn Lánh