Lợi dụng “kẽ hở” để lách luật

Theo đó, thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự, VKSND TP Cần Thơ nhận thấy;

Để quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định 19) và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND (Quyết định 05), quy định diện tích tối thiếu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn TP Cần Thơ. Việc UBND TP Cần Thơ ban hành 2 quyết định nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tách thửa, chấn chỉnh tình trạng phân lô, nền trên đất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
 Lợi dụng kẽ hở để lách luật, tách thửa phân lô.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 19 và khoản 2 Điều 1 Quyết định 05 thì quy định diện tích tối thiếu được tách thửa không áp dụng trong một số trường hợp, trong đó có trường hợp: thực hiện bản án hoặc quyết định của TAND đã có hiệu lực, quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án.

Theo VKSND TP Cần Thơ, do hai quyết định trên không áp dụng trong trường hợp thực hiện bản án hoặc quyết định của TAND đã có hiệu lực, quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án, nên trong thời gian qua, một số cá nhân đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là loại đất trồng lâu năm với diện tích mức tối thiếu được quy định tại Quyết định 05.

Sau đó, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng khởi kiện đến TAND thành vụ án dân sự, sau khi khởi kiện các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án và toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận đó; các đương sự căn cứ vào quyết định của toà án để làm thủ tục tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích tối thiểu theo quy định, có trường hợp tách thửa là đất trồng cây lâu năm diện tích chỉ 21m2.

Ngoài ra, còn có trường hợp các đương sự thỏa thuận giao đất trồng cây lâu năm để cấn trừ nợ trong giai đoạn thi hành án, trên cơ sở thỏa thuận của các đương sự, chấp hành viên đã ra quyết định giao tài sản là quyền sử dụng đất cho người được thi hành án, mặc dù diện tích giao để trừ nợ dưới mức tối thiểu.

Không loại trừ bản án

“Việc một số cá nhân lợi dụng quy định trên để thực hiện việc tách thửa thông qua quyết định của Tòa án, của cơ quan Thi hành án dân sự đã ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, quản lý về đất đai, thực hiện chưa đúng với tinh thần quyết định của UBND TP Cần Thơ”, văn bản kiến nghị nêu rõ.

Để hạn chế  tình trạng tách thửa để phân lô, ảnh hưởng đến quy hoạch nêu trên của thành phố, VKSND thành phố kiến nghị đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các quận huyện có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn việc tách thửa theo bản án, quyết định của tòa án và quyết định thi hành án đã có hiệu lực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tách thửa để phân lô, bán nền không phù hợp với quy hoạch của UBND thành phố.

Sở TN&MT thành phố tham mưu cho UBND thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế Quyết định 19 và Quyết định 05, quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo hướng: Không loại trừ thực hiện bản án hoặc quyết định của tòa án, quyết định thi hành án như theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 19 và khoản 2 Điều 1 Quyết định 05.

Nhận được kiến nghị này, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo kết quả cho VKSND thành phố trong thời hạn 30 ngày./.

Trân Định - Hoàng Anh - Nguyễn Lánh