Qua việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS tại Chi cục THADS huyện Triệu Sơn, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện vi phạm của UBND huyện Triệu Sơn trong thực hiện một số hoạt động liên quan đến THADS trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Trưởng Phòng 11, VKSND tỉnh Thanh Hóa công bố kết luận chỉ ra các tồn tại, vi phạm tại Chi cục THADS huyện Triệu Sơn.

Theo đó, từ tháng 10/2019 - 12/2022 có một số loại vật chứng, tài sản tạm giữ mà Bản án, Quyết định tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước, đã được Chi cục THADS huyện Triệu Sơn bàn giao cho Phòng Tài chính- Kế hoạch UBND huyện Triệu Sơn để xử lý theo quy định.

Bao gồm: 150 điện thoại di động, 4 xe mô tô, 1 xe đạp, 2 thùng kéo bằng sắt đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đến thời kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Triệu Sơn chưa lập phương án xử lý, bán tài sản để sung công quỹ Nhà nước, vẫn đang gửi tại kho của Chi cục THADS huyện Triệu Sơn.

Việc chậm xử lý nêu trên, dẫn đến kho vật chứng của Chi cục THADS quá tải, tài sản dễ bị hư hỏng, giảm giá trị sử dụng. Như vậy, là chưa thực hiện nghiêm túc, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 29/2014/NĐ - CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thi hành án có một số vụ việc Chi cục THADS huyện Triệu Sơn đã có văn bản gửi đến Phòng Tài Nguyên Môi trường UBND huyện Triệu Sơn đề nghị phối hợp, cung cấp các thông tin về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Triệu Sơn đã nhận được nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời cho Chi cục THADS là vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự.

Việc chậm cung cấp thông tin về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến Chi cục THADS không có căn cứ để kê biên, xử lý tài sản thi hành án, kéo dài thời gian thi hành án, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và việc thu nộp phí, án phí cho Ngân sách Nhà nước.

Từ các vi phạm nêu trên, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kiến nghị số 142/KN-VKS-P11 và Kiến nghị số 143/KN-VKS-P11 ngày 28/4/2023 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện kịp thời khắc phục những vi phạm, thiếu sót nêu trên.

Kiều Oanh - Phan Hải