Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, VKSND huyện Thạch Hà mới ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện đề nghị có biện pháp chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù.

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm 2023, VKSND huyện Thạch Hà đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 11/18 UBND các xã có bị án đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và hoãn chấp hành án phạt tù trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Thạch Hà nhận thấy một số xã được chính quyền, địa phương quan tâm, chỉ đạo nên không để xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có UBND các xã như: Nam Điền, Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Đài, Thach Liên chưa làm tốt công tác này và còn để xẩy ra nhiều dạng vi phạm nên VKSND huyện Thạch Hà đã ban hành 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Để đảm bảo công tác quản lý, giám sát người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù trên địa bàn huyện Thạch Hà được thực hiện đúng quy định của Pháp luật. VKSND huyện Thạch Hà đã ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có biện pháp chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù.

P.V