Thông qua công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết việc hôn nhân và gia đình về Yêu cầu huỷ hôn trái pháp luật theo thông báo thụ lý số 24/TB-TA ngày 11/4/2024 của TAND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), VKSND huyện Ngọc Lặc đã phát hiện vi phạm của UBND xã Lộc Thịnh.

Theo đó, anh Quách Văn Đ. và chị Bùi Thị L. đăng ký kết hôn năm 2014, được UBND xã Lộc Thịnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày 20/10/2014.

Tuy nhiên, đến năm 2021, UBND xã Lộc Thịnh tiếp tục cấp giấy đăng ký kết hôn số 12 ngày 6/12/2021 cho anh Quách Văn Đ. và chị Hoàng Thị Thuý T., trong khi quan hệ hôn nhân giữa anh Đ. và chị L. chưa chấm dứt. Điều này vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5, điểm d khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo Kiểm sát viên tập trung theo dõi các vụ, việc dân sự.

Theo Viện kiểm sát, việc để xảy ra vi phạm trên, một phần do công dân Quách Văn Đ. khai báo không trung thực khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, bên cạnh đó trách nhiệm chính do cán bộ tư pháp, hộ tịch của UBND xã Lộc Thịnh chưa làm hết trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký kết hôn dẫn đến không phát hiện ra những sai sót trên.

Để bảo đảm quy định pháp luật được chấp hành nghiêm và phòng ngừa các vi phạm tương tự, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, ngày 30/5, VKSND huyện Ngọc Lặc ban hành kiến nghị số 02/KN đến Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân để xảy ra vi phạm nêu trên.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tư pháp, hộ tịch để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong hoạt động đăng ký kết hôn tại UBND xã.

Ngày 5/6/2024, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh đã có văn bản số 145 tiếp thu kiến nghị và báo cáo việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong hoạt động đăng ký kết hôn tại UBND xã.

Mạnh Hải