Về vấn đề này, Báo Bảo vệ pháp luật xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: "Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì:

"Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

leftcenterrightdel
 Nợ BHXH làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh minh hoạ.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH".

Vì vậy, để được bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHXH, chị  Huê liên hệ với công ty để đề nghị công ty làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH cho chị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH cho chị đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, ΒΝΝ.

Trường hợp công ty cũ không thực hiện theo quy định, chị có thể kiến nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Ngọc Anh