leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bạn đọc có địa chỉ mail: leduyen.khtc@gmail.com có câu hỏi như sau:

Hiện tại em đang có một vấn đề cần giải đáp, em có thai được 7 tháng và tham gia BHXH được 5 tháng. Dự sinh cuối tháng 5, thời gian tham gia BHXH để được hưởng thai sản chỉ còn 2 tháng. Nhưng giai đoạn này công ty em phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ vì dịch COVID - 19. Không biết trường hợp này em phải làm như thế nào mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản ạ? Vì còn 1 tháng nữa là em đủ thời gian đóng 6 tháng trong 12 tháng trước sinh ạ. Em cảm ơn rất nhiều.

BHXH Viê%3ḅt Nam trả lời Bạn đọc có địa chỉ mail: leduyen.khtc@gmail.com

Khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, ngày 17/3/2020, BHXH Việt Nam có  Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào qũy hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Theo đó:

+ Về đối tượng được tạm dừng: Là các doanh nghệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và BH thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động.

Nếu đơn vị Bạn làm việc thuộc đối tượng được tạm đừng đóng BHXH theo quy định nêu trên thì Bạn vẫn được đảm bảo quyền lợi về đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

- Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH quy định: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Trường hợp của Bạn, Công ty cho Bạn nghỉ việc do dịch bệnh COCID-19, nếu Công ty vẫn trả lương ngừng việc cho những ngày nghỉ thì vẫn phải đóng BHXH như bình thường, vì những ngày nghỉ này người lao động có hưởng lương ở công ty (chỉ là có thể ở mức thấp hơn). Nếu Công ty thỏa thuận với người lao động những ngày nghỉ này là ngày nghỉ không hưởng lương, số ngày nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì tháng đó người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH. 

Bạn căn cứ các quy định nêu trên để được đảm bảo quyền lợi về thai sản khi tham gia BHXH.


Ngọc Anh