Công an Thanh Hóa thông tin về việc cho một Trung úy thôi phục vụ trong CAND