Đối tượng thi đua: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH Việt Nam.

Thời gian thi đua: Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

Mục tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của ngành BHXH Việt Nam giao cho đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022. Đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu định lượng: số người tham gia BHXH là 19,046 triệu người, đạt tỷ lệ 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHTN là 15,120 triệu người, đạt tỷ lệ 30% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHYT là 91,052 triệu người, đạt tỷ lệ 92% dân số tham gia BHYT.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của chị em cho sự phát triển của Ngành BHXH Việt Nam tại buổi Lễ Mít tinh kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022)

Nội dung thi đua: Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2022 do Tổng Giám đốc phát động tại Công văn số 58/BHXH-TĐKT ngày 07/01/2022 của BHXH Việt Nam với chủ đề "Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022", trong đó tập trung lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; thực hiện tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công, phân nhiệm, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Vụ Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua và phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022; Đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương, khen thưởng./.

 

 

Ngọc Anh