Theo Kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thông tin, truyền thông cao điểm về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm) từ ngày 1/10/2022 đến 10/10/2022. Qua đó, nâng cao nhận thức cho CCVC và NLĐ trong toàn ngành BHXH Việt Nam về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyển đổi số để toàn Ngành triển khai công tác này một cách đồng bộ, hiệu quả, thành công.

leftcenterrightdel
 BHXH Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT; nâng cao ý thức, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Cụ thể, nội dung thực hiện sẽ tập trung vào tổ chức thông tin, truyền thông về những định hướng, quan điểm, chỉ đạo về Chuyển đổi số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cũng như các định hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, thông tin kết quả triển khai phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Biểu dương những tập thể, cá nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số. Truyền thông những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, về phát triển kinh tế số và xã hội số…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Trung tâm CNTT là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Ngọc Anh