leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên toà.

Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho Ngân hàng SCB hơn 673.800 tỉ đồng.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội khác nhau, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh tuyên:

* Nhận hối lộ:

- Đỗ Thị Nhàn (Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): Chung thân; buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

* Nhóm tội Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

- Bùi Anh Dũng (Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) chung thân về tội Tham ô tài sản, 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp là chung thân.

- Tạ Chiêu Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 14 năm tù về tội Tham ô tài sản, 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp là 20 năm tù.

- Võ Tấn Hoàng Văn (Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) chung thân về tội Tham ô tài sản, 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp là chung thân.

* Nhóm tội tham ô:

- Trương Khánh Hoàng (Nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 18 năm tù;

- Trần Thị Mỹ Dung (Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 16 năm tù;

- Hồ Bửu Phương (Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn VTP): 20 năm tù;

- Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 17 năm tù;

- Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ Mphần Tập đoàn VTP): 15 năm tù.

- Trương Huệ Vân (TGĐ Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor): 17 năm tù;

- Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 11 năm tù;

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trương Huệ Vân.

* Nhóm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

- Uông Văn Ngọc Ẩn (Nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

- Nguyễn Văn Thanh Hải (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 13 năm tù

- Nguyễn Thị Phương Loan (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Võ Thành Hùng (Nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Trần Thuận Hòa (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 4 năm tù;

- Lê Khánh Hiền (Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 5 năm tù;

- Hoàng Minh Hoàn (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

- Bùi Nhân (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù;

- Diệp Bảo Châu (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 10 năm tù;

- Phạm Văn Phi (Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 8 năm tù;

- Nguyễn Anh Phước (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

- Nguyễn Cửu Tính (Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 11 năm tù;

- Đỗ Phú Huy (Chủ tịch Uỷ ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB): 14 năm tù;

- Võ Văn Tường (Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 2 năm tù;

- Khổng Minh Thế (Nguyên Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 6 năm tù;

- Trần Hoàng Giang (Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB): 3 năm tù;

- Từ Văn Tuấn (Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 8 năm tù;

- Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Nguyễn Huỳnh Lan Chi (Nguyên Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

- Mai Hồng Chín (Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 10 năm tù;

- Mai Văn Sáu Nhở (Nguyên Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 12 năm tù;

- Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 3 năm tù;

- Lê Anh Phương (Nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB): 7 năm tù;

- Phan Tấn Khôi (Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB): 7 năm tù;

- Lưu Chấn Nguyên (Giám đốc PGD Bảy Hiền SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do tại phiên tòa.

- Hồ Bảo Ngọc (Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB): 6 năm tù;

- Nguyễn Anh Thép (Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh; nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 6 năm tù;

- Võ Triệu Lân (Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB): 5 năm tù;

- Nguyễn Ngọc Tú (Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh): 4 năm tù;

- Phạm Thế Quảng (Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành): 2 năm tù

- Huỳnh Thiên Văn (Giám đốc Kênh kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 4 năm tù;

- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 11 năm tù;

- Nguyễn Thị Khánh Vân (Nguyên nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù;

- Trần Thị Kim Chi (Nguyên nhân viên Công ty CP Natural Land): 4 năm tù;

- Nguyễn Phi Long (Tài chính Tập đoàn VTP): 6 năm tù;

- Đặng Quang Nguyên (Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood): 3 năm tù;

- Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square): 9 năm tù;

- Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 2 năm tù;

- Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT CTY CP Dầu Khí Đông Phương): 5 năm tù;

- Đào Chí Kiên (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu Khí Đông Phương): 3 năm tù;

- Lê Văn Chánh (Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB): 5 năm tù;

- Bùi Ngọc Sơn (Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM): 3 năm tù;

- Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới): 5 năm tù;

- Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD): 6 năm tù;

- Trần Thị Kim Ngân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do tại phiên tòa.

- Trần Tuấn Hải (Nhân viên Thẩm định giá Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú): 2 năm tù;

- Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty cổ phần tư vấn - Dịch vụ bất động sản DATC - Công ty DATC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do tại phiên tòa.

- Lê Kiều Trang (Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

* Nhóm Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

- Phạm Thu Phong (Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Lưu Quốc Thắng (Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

* Nhóm Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

- Nguyễn Văn Hưng (Nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 11 năm tù;

- Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 4 năm tù;

- Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù;

- Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

- Trần Văn Tuấn (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù;

- Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, (nguyên Trưởng phòng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII): 3 năm tù;

- Nguyễn Văn Thùy (nguyên Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia): 3 năm tù;

- Nguyễn Tuấn Anh (Nguyên Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN): 3 năm tù;

- Vũ Khánh Linh (Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do tại phiên tòa.

- Trương Việt Hưng (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù;

- Nguyễn Duy Phương (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 2 năm tù;

- Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM): 11 năm tù;

- Nguyễn Thị Phi Loan (Nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM): 4 năm tù;

- Võ Văn Thuần (Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP HCM): 7 năm tù;

- Phan Tấn Trung (Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP HCM): 7 năm tù;

- Nguyễn Tín (Nguyên Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP HCM (Cục II cũ) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN): 3 năm tù;

* Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

- Nguyễn Văn Du (Nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trả tự do tại phiên tòa.

* Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

- Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella): 8 năm tù;

* Nhóm bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã, bị xét xử vắng mặt:

- Đinh Văn Thành (Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) chung thân về tội Tham ô tài sản: 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp là chung thân.

- Chiêm Minh Dũng (Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

- Nguyễn Lâm Anh Vũ (Nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB): 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

- Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB): 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nhóm PV