Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 14.

Năm 2021, mặc dù đơn vị bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, sự thiếu hụt, biến động về nhân sự do nhiều lý do nhưng với tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, cùng với sự chủ động, linh hoạt, thay đổi trong phương thức làm việc, đơn vị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hiệu quả. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 14. 

Trong đó, đơn vị đã tham mưu xây dựng, ban hành báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội năm 2021 trong ngành KSND; tham mưu việc xây dựng, ban hành Chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV; đồng thời, tham mưu xây dựng, ban hành Hướng dẫn công tác pháp chế và cải cách tư pháp năm 2021 trong ngành KSND…

Những kết quả công tác đạt được trong năm 2021 của Vụ 14 đã có tác động tích cực, kịp thời trong việc giúp Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành KSND; góp phần định hướng, xây dựng được chiến lược phát triển ngành KSND; tăng cường hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, khối lượng công việc lớn nhưng Vụ 14 đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Trong đó, điểm nổi bật là đơn vị đã xây dựng, tham gia chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Bộ luật TTHS) (đã được Quốc hội thông qua với tỉ lệ tán thành 93,39%); chủ trì, tham gia tích cực, trách nhiệm trong xây dựng pháp luật; triển khai thi hành pháp luật; công tác nghiên cứu, quản lý khoa học và cải cách tư pháp; công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị về nhận thức và áp dụng pháp luật…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 đã được đơn vị xác định.

Theo đó, đơn vị tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề “Cải cách tư pháp trong Viện kiểm sát nhân dân đến năm 2030, định hướng đến 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tham mưu Ban Cán sự đảng VKSND tối cao xây dựng nội dung về cải cách tư pháp đối với VKSND trong Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Đồng thời, tham mưu Ban Cán sự đảng VKDND tối cao thực hiện trách nhiệm chủ trì, phối hợp với liên ngành tư pháp Trung ương và các bộ, ban, ngành hữu quan xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án” báo cáo Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong, ngoài Ngành và các nước để nghiên cứu những vấn đề chiến lược về VKSND; đồng thời, nâng cao tính thực tiễn, chuyên sâu trong công tác pháp chế và cải cách tư pháp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 14. 

Mặt khác, Vụ 14 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc các bộ, ngành hữu quan hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp. Tham mưu thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2022 trong Ngành; đặc biệt là các dự án luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND... 

Ngoài ra, Vụ 14 cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học gắn lý luận với thực tiễn; bố trí, sắp xếp vị trí việc làm công chức phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

“Làm công tác khoa học là công việc vất vả nên đội ngũ cán bộ, công chức phải say mê, cống hiến và trách nhiệm với công việc”- Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Cao Nguyên