Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Vụ 11, VKSND tối cao.

Trong năm 2021, Vụ 11 đã thực hiện tốt mục tiêu “Hướng về cơ sở". Theo đó đã tăng cường ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ (tăng 5 văn bản so với năm 2020); thực hiện trả lời thỉnh thị nghiệp vụ kịp thời, chất lượng, đúng quy định (đạt 100%); ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (vượt chỉ tiêu 25%); xem xét, có quan điểm nghiệp vụ bảo vệ kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát địa phương không được chấp nhận (đạt 100%); tổ chức thành công Hội nghị tập huấn (trực tuyến, toàn Ngành) về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) năm 2021... góp phần tích cực cho công tác nghiệp vụ của đơn vị và của Viện kiểm sát địa phương đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Vụ 11, VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác trực tiếp kiểm sát đối với hồ sơ THADS và cơ quan THADS để phát hiện vi phạm, kịp thời kiến nghị khắc phục vi phạm (kiểm sát 11 hồ sơ và 4 cuộc trực tiếp kiểm sát; đã ban hành 15 kết luận và 1 kiến nghị đối với Chánh án TAND tối cao).

Do tính chất của công tác, Vụ 11 đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên ngành Trung ương để giải quyết các vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hoặc có yếu tố nước ngoài hoặc việc thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc lớn, góp phần vào hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước.

Đặc biệt, sau nhiều năm thực hiện việc phụ trách địa bàn cố định, năm 2021, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công việc đối với một số công chức để nâng cao hiệu suất công tác. Việc chuyển đổi đem lại hiệu quả cao, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch, tăng cường đoàn kết đơn vị; đã phát huy tính tự giác và phối hợp của các cá nhân, từ đó đem lại kết quả nổi bật về công tác của đơn vị, được lãnh đạo VKSND tối cao và các cấp có thẩm quyền đánh giá cao. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 11, ý kiến phát biểu của đại diện Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng ghi nhận những kết quả tích cực mà Vụ 11 đạt được và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Chỉ ra một số mặt còn có những tồn tại, hạn chế; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được đơn vị nêu lên; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho rằng, khâu công tác kiểm sát THADS, HC là khâu công tác khó, do đó, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động của Vụ theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên thực hiện khâu công tác kiểm sát THADS, HC.

Bên cạnh đó, Vụ 11 tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC được nêu trong Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính"; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 về “Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" của Viện trưởng VKSND tối cao; Quy chế về công tác kiểm sát THADS, HC; đồng thời, kiểm sát và hướng dẫn, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, HC.

Mặt khác, đơn vị cần chú trọng quan tâm đến công tác cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổng kết, thông báo rút kinh nghiệm về những thiếu sót, hạn chế trong công tác kiểm sát THADS, HC; chỉ đạo các VKSND địa phương chú trọng kiểm sát, phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND và UBND khắc phục vi phạm trong hoạt động THAHC, khắc phục tồn tại mà Ủy ban Tư pháp của Quốc hội yêu cầu… Tăng cường kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước. Chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát, chú trọng thực hiện trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc hoặc theo chuyên đề về THADS..

Đồng thời, đơn vị phải phát huy sự đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với liên ngành Trung ương để giải quyết những việc THADS, THAHC có khó khăn, vướng mắc, có khiếu nại kéo dài - khó thi hành hoặc còn nhiều quan điểm khác nhau nhằm thống nhất giải quyết, từ đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Vụ 11.  

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của ngành KSND cho các tập thể thuộc Vụ 11; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Vụ 11 do đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án và Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế số 14/2013 ngày 9/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Vụ 11 lựa chọn khâu công tác đột phá là: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát. Tăng cường kiểm sát vụ việc THADS có thực hiện việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án, nhất là các vụ việc THADS về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cấp uỷ các cấp theo dõi, chỉ đạo.

 

Đắc Thái