Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 15.

Năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ 15 đã bám sát chương trình, yêu cầu công tác cán bộ và tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2021, Kế hoạch và Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao về thể chế. Theo đó, đã ban hành mới và sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiện toàn bộ máy như thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự, chuyển Phòng Truyền hình từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật, thành lập Phòng Khoa học Kiểm sát thuộc Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; sơ kết, tổng kết các Nghị quyết quan trọng của Đảng về tổ chức cán bộ. 

Vụ đã tham mưu xây dựng 4 Kế hoạch của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng 53 báo cáo; tham mưu ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có những Nghị quyết quan trọng về kiện toàn tổ chức bộ máy.

Kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhất là các đơn vị mũi nhọn, chủ chốt và bổ nhiệm các chức danh pháp lý. Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 15.

Tham mưu xây dựng Tờ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc kiện toàn Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao; tham mưu thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, kết quả đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm 5 Kiểm sát viên VKSND tối cao; quyết định cử, thay đổi 43 thành viên Uỷ ban Kiểm sát VKSND cấp tỉnh; đã cử hơn 3.700 lượt cán bộ, công chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Ngành, trong nước và nước ngoài.

Công tác tổ chức cán bộ đã giúp các đơn vị, các cấp kiểm sát nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Chất lượng tham mưu xây dựng văn bản được nâng lên rõ rệt cả về nội dung và hình thức; phân công công tác hợp lý để vừa đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ phòng chống dịch bệnh. Tinh thần đoàn kết nội bộ, sự phối hợp trong đơn vị ngày càng được nâng cao. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khối lượng công việc nhiều nhưng Vụ 15 đã nỗ lực, cố gắng để đạt được những thành tích nổi bật trong công tác tổ chức cán bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đó, điểm đáng chú ý là đơn vị đã tham mưu xây dựng thể chế; công tác tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng ngày càng đi vào thực chất hơn; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo các đơn vị được quan tâm, đạt nhiều kết quả; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 60 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND…

Những thành tích nêu trên của đơn vị được ghi nhận và được thể hiện bằng việc đơn vị đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 và thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Vụ 15 cần bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác năm 2022 của ngành KSND và nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị xác định.

Theo đó, đơn vị tham mưu kiện toàn Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao; sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ; hướng dẫn xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031, rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026. 

Triển khai thi hành Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức (sửa đổi) trong ngành KSND, thực hiện chuyển đổi công chức sang viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp; tổ chức thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục làm tốt các mặt công tác như: Xây dựng thể chế; kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng các đề tài, đề án; tuyển dụng công chức; công tác quy hoạch, điều động, chuyển vị trí công tác, biệt phái, giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ; công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp; công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như việc thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế...

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, làm công tác tổ chức cán bộ phải kịp thời nhưng cần đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng và đúng quy định. Từ đó mới tham mưu và lựa chọn được đúng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao.

Đắc Thái