Tham dự Hội nghị có các đồng chí thủ trưởng cùng lãnh đạo phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 - VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Khối thi đua số 2 - VKSND tối cao gồm các đơn vị thuộc VKSND tối cao đó là: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7); Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8); Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9); Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10); Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12); Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7, Khối trưởng Khối thi đua số 2 phát biểu, điều hành Hội nghị.

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua số 2 cho thấy, trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, Khối thi đua số 2 đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nổi bật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12, Khối phó Khối thi đua số 2 - VKSND tối cao báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối.

Tập thể các đơn vị thi đua Khối 2 luôn chấp hành nghiêm kỷ luật nội vụ của cơ quan và của Ngành; không có đảng viên, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Đổi mới lề lối làm việc, sáng tạo, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 đã chủ động triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động các phong trào thi đua gắn với đăng ký và ký giao ước thi đua trong năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành phát động, tổ chức.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các bộ luật, luật mới về công tác tư pháp; thực hiện đầy đủ và chất lượng các yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực, các nội dung của Chỉ thị công tác năm 2023 của VKSND tối cao; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là các nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị đã đề ra trong năm 2023.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính – tư pháp, tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 tại Hội nghị.

Mặt khác, các đơn vị đã tập trung xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; không để cán bộ, công chức trong đơn vị vi phạm pháp luật, quy chế của Ngành; giữ gìn nội bộ đoàn kết; chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức trong các đơn vị.

Thông qua các phong trào thi đua, đã kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn của từng đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Khối trưởng Lại Viết Quang, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023; đồng thời, tiến hành bình xét, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của Khối năm 2023 đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã nhất trí bầu Vụ 12 làm Khối trưởng, Vụ 10 làm Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2024.

Đắc Thái