Tham dự Hội nghị có đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục 2 cùng đại diện lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Khối thi đua số 3 - VKSND tối cao gồm Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), Văn phòng VKSND tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) và Thanh tra VKSND tối cao.

Trong năm 2022, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 - VKSND tối cao đã bám sát, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 tặng hoa chúc mừng Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 3 năm 2023.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” và nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan phát động. Từ đó, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn mục tiêu thi đua với nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các thành viên trong Khối tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối; đồng thời, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định. Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã bầu Vụ 16 làm Khối trưởng Khối thi đua số 3; Thanh tra VKSND tối cao làm Khối phó Khối thi đua năm 2023.

TL-PV