Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Cụm thi đua số 1 gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1), VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2), VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Trong năm 2021, Viện cấp cao 3 được bầu là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1. Ngay từ đầu năm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã ban hành Kế hoạch số 08 về tổ chức, hoạt động của Cụm và tổ chức ký Giao ước thi đua giữa 3 VKSND cấp cao trong công tác thi đua năm 2021.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, lãnh đạo 3 VKSND cấp cao đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị các quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của ngành KSND về công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của mỗi đơn vị, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp “đột phá"; chỉ đạo các tập thể, cá nhân của mỗi đơn vị đăng ký sáng kiến giải pháp, các danh hiệu thi đua năm 2021 nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra.

Trong năm 2021, 3 VKSND cấp cao đã hưởng ứng tích cực các đợt thi đua do VKSND tối cao phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở"; phát động 2 đợt thi đua ngăn hạn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm…

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu tại Hội nghị.

Các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 được triển khai, tổ chức phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị nhưng đều hướng vào việc thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả" với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới mạnh mẽ và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ; phấn đấu không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng, án phức tạp, án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến tham luận của 3 VKSND cấp cao, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả tích cực mà 3 VKSND cấp cao đạt được trong năm 2021, dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các VKSND cấp cao đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành.

Đề cập đến một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng lưu ý về một số nội dung mà các VKSND cấp cao cần quan tâm trong thời gian tới.

Theo đó, 3 VKSND cấp cao cần tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác; học hỏi nhau những cách làm hay để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc thi đua phải bảo đảm thực chất, cụ thể, bám sát thực tế và đánh giá đúng thành tích của từng đơn vị; đồng thời, các VKSND cấp cao cần tiếp tục làm tốt công tác tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, trong đó lưu ý đến các giải pháp, cách làm hay để nhân rộng. Đồng chí cũng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thi đua của tập thể lãnh đạo, công chức 3 VKSND cấp cao, năm 2022 và thời gian tới, các VKSND cấp cao sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật hơn.

Cao Nguyên