leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao.  Lãnh đạo VKSND các thành phố thuộc Cụm Thi đua số 2 (VKSND TP Hải Phòng, VKSND TP Cần Thơ, VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND TP Đà Nẵng)...  

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Thường trực Hội đồng thi đua, Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 2.
Theo đó, trong bối cảnh cả nước thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, khối lượng công việc ở các khâu công tác đều có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhờ chủ động đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, xây dựng phong trào tạo không khí thi đua sôi nổi; lực lượng công chức trách nhiệm, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, luôn phát huy tinh thần đoàn kết. Cùng với đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, Thành ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Thường trực Hội đồng thi đua, Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng báo cáo kết quả thi đua Cụm Thi đua số 2.

Đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đồng chí Nguyễn Văn Hưng cho biết, các phong trào thi đua ngày càng sôi nổi và đều khắp. Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua số 2 trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng trình bày Kế hoạch hoạt động của Cụm Thi đua số 2.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng thay mặt lãnh đạo Cụm Thi đua số 2 trình bày tóm tắt Kế hoạch hoạt động của Cụm trong năm 2023 với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, Cụm Thi đua số 2 đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu lập thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023 với phương châm: Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – hiệu quả”; triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2023 do Viện trưởng VKSND tối cao phát động với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm  2023”.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến công chức, người lao động trong toàn Cụm thi đua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng đã có những nhận xét, đánh giá về những thành tích mà Cụm Thi đua khen thưởng số 2 đạt được trong năm 2022. Đồng thời, có những góp ý cho Cụm về thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023. Trong đó, đồng chí Mai Trung Thành nhấn mạnh về việc hoàn chỉnh, nhân rộng những sáng kiến hay trong ngành Kiểm sát. Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng cho biết, năm 2023, VKSND TP Hải Phòng được bầu làm Cụm trưởng, VKSND TP Cần Thơ là Cụm phó Cụm Thi đua số 2. Thay mặt Cụm Thi đua số 2, đồng chí Vũ Mạnh Hùng đã nhận nhiệm vụ và hứa cùng với các thành viên trong Cụm làm hết trách nhiệm để 5 đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Cụm Thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2023.

Trong khuôn khổ Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Vụ trưởng Vụ 16 cùng các đồng chí trong Hội đồng thi đua Cụm Thi đua số 2, lãnh đạo 5 VKSND đã đại diện cho công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cụm đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023. Ngoài việc cam kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cả 5 đơn vị đều đăng ký danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

H. Hưng - P. Thịnh