Sáng nay (27/11), tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 6 gồm các đơn vị VKSND các tỉnh thuộc Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm trưởng và đồng chí Hồ Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2023 chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh trong Cụm; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí Chánh Văn phòng - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng các đồng chí Thư ký Hội đồng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND các tỉnh trong Cụm.

Hội nghị đã trình chiếu Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 6 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 bằng video clip; tiến hành thảo luận, trao đổi, chia sẻ những các làm hay, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị.

Thống nhất đánh giá, trong năm 2023, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua.

leftcenterrightdel
 Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các đơn vị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hội và chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các tỉnh, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 6 đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực.

Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương.

Phong trào thi đua tại các đơn vị được duy trì thường xuyên, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành.

Các đơn vị trong Cụm đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác thi đua, khen thưởng; chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn.

Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các quy định; quy trình, thủ tục bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ. Hội nghị cũng thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng của Cụm trong năm 2024 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.

leftcenterrightdel
 Đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2024.

Về nội dung bình xét, đề nghị khen thưởng, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành thảo luận, thống nhất suy tôn, đề nghị Viện trưởng VKSNDTC công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho VKSND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, đề nghị trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể VKSND tỉnh Hà Tĩnh và 1 đơn vị dự phòng Cờ Thi đua Chính phủ là VKSND tỉnh Nghệ An.

Đồng thời Hội nghị cũng bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024, gồm: VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế - Cụm trưởng và VKSND tỉnh Quảng Bình - Cụm phó.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 năm 2023; đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy phong trào, truyền thống thi đua yêu nước, tập trung khắc phục tồn tại hạn chế, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2024.

P.V