Theo báo cáo, trong năm 2021, hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành KSND phát động, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Khối thi đua số 2 nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với chủ đề thi đua do Viện trưởng VKSND tối cao phát động “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Trong năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, Khối thi đua số 2 đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác gồm: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án dân sự; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự .

Trong năm, Khối đã tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của VKSND tối cao và các đơn vị thuộc Khối 2. Đổi mới lề lối làm việc, sáng tạo, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Cùng với đó, Khối đã thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; không để cán bộ, công chức trong đơn vị vi phạm pháp luật, quy chế của Ngành; giữ gìn nội bộ đoàn kết; chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, Khối trưởng Khối thi đua số 2 phát biểu.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, Khối trưởng Khối thi đua số 2, các thành viên trong Khối đã phát biểu đóng góp đối với dự thảo báo cáo thi đua năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Các đơn vị trong Khối cũng đã tiến hành bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc Khối, tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2022; đồng thời, nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, người được giao theo dõi, phụ trách thi đua Khối 2.

P.V