Trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 gồm VKSND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của ngành KSND. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp hay, cách làm mới có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác của Ngành. Từ đó tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị trong Cụm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”.

Lãnh đạo VKSND các tỉnh trong Cụm đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong các đơn vị quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của mỗi đơn vị, trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký sáng kiến giải pháp và các danh hiệu thi đua năm 2021 nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 thống nhất cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua trong năm tới. Ảnh: Tiến Dân.

Các đơn vị trong Cụm đã tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do VKSND tối cao phát động. Chủ động phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm. Các đơn vị đã đổi mới mạnh mẽ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng, án phức tạp, án trọng điểm và án được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại,… Thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với VKSND cấp huyện.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao đề ra trên tất cả các khâu công tác. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được đảm bảo. Chú trọng phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp, từ đó ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu có chất lượng và được tiếp thu, khắc phục.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp. Các đơn vị trong Cụm đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm cá nhân cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, đảng viên. Tiếp tục thực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong ngành KSND.

Tăng cường công tác kiểm tra, đổi mới phương pháp kiểm tra, đề cao việc tự kiểm tra của các đơn vị trong thực hiện công tác chuyên môn nhằm tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Các đơn vị trong Cụm đã chủ động triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiệp vụ góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn. Đảng viên, công chức toàn Ngành đã tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội do Tỉnh ủy từng địa phương phát động. Ban cán sự Đảng VKSND các tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với chức năng nhiệm vụ của Ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Triển khai đến các đơn vị để từng đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kết quả bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của từng đơn vị. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo VKS hai cấp chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị. Quán triệt cán bộ, công chức và người lao động để xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể lãnh đạo trong thực hiện phòng, chống dịch tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Cụm thi đua số 7 xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ủng hộ người nghèo, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ vắc xin phòng COVID-19. Ủng hộ nhân dân vùng bị cách ly, phong tỏa do dịch bệnh, ủng hộ một ngày lương cho công nhân tại các khu công nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

Về nhiệm vụ năm 2022, Cụm thi đua số 7 đã đề ra những giải pháp công tác nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới. Cụm thi đua số 7 cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 nhằm để các đơn vị báo cáo, trao đổi những nội dung, biện pháp, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức phong trào thi đua nhằm phổ biến, nhân rộng để các đơn vị trong Cụm học tập.

Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cụm, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính  trị, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự trị an xã hội trên mỗi địa bàn, từng địa phương trong Cụm khối thi đua số 7 ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum trong thời gian tới.

Tiến Dân