Mới đây, Cụm thi đua số 6 gồm: VKSND các tỉnh: Nghệ An (đơn vị Cụm trưởng), Quảng Trị (đơn vị Cụm phó), Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Cụm năm 2021; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo và Thường trực Hội đồng thi đua, Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, công chức thuộc Văn phòng tổng hợp làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Nghệ An (Cụm trưởng) chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2021, các đơn vị Cụm thi đua số 6 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành và các Chỉ thị Viện trưởng VKSND tối cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch  bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị trong Cụm đều đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả hoạt động công tác của các đơn vị đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống  vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phong trào thi đua được thực hiện sôi nổi, đều khắp và đạt được nhiều thành tích; các đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo đợt, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của từng địa phương.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tham dự Hội nghị trực tuyến.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị trong Cụm có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động kiểm sát được nâng lên; các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đều đạt yêu cầu, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, số chỉ tiêu chuyên môn đạt chung của cả Cụm là 121/122 chỉ tiêu phát sinh - đạt tỷ lệ 99,2%; số chỉ tiêu vượt chung của cả Cụm là 52/52 chỉ tiêu có thể tính vượt - đạt tỷ lệ 100%.Công tác phối hợp giữa VKSND và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan ở các tỉnh đều được tăng cường.

Với kết quả đạt được như trên, Cụm thi đua số 6 đã bình bầu suy tôn với kết quả như sau: 6 đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao xét, tặng Cờ thi đua ngành KSND, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ các đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Bùi Tiến