Nhằm nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong giải quyết án hình sự thông qua báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên nên tại Kế hoạch công tác năm 2021 VKSND tỉnh Quảng Nam đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị năm 2021.

Theo kế hoạch đề ra, cuộc thi được tổ chức theo hình thức tập trung, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên VKSND tỉnh Quảng Nam quyết định không tổ chức thi theo hình thức tập trung mà chuyển sang hình thức đánh giá các báo cáo đề xuất nghiệp vụ về hình sự thông qua việc rút hồ sơ kiểm sát án hình sự của các đơn vị một cách ngẫu nhiên.

leftcenterrightdel
 Ban chấm thi họp báo cáo về Cuộc thi “Kỹ năng viết báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự”.

Từ kế hoạch trên, ngày 12/8/2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban chấm thi báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự gồm 6 thành viên, do Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban. Trên cơ sở danh sách án hình sự đã được đưa ra xét xử trong năm 2021 do Bộ phận Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin quản lý, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã chọn ngẫu nhiên mỗi đơn vị từ 2 đến 3 hồ sơ án hình sự.

Để đảm bảo tính bí mật và công bằng, Ban chấm thi trực tiếp đến VKSND cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ 1, 2, 3 trực thuộc VKSND tỉnh để rút các hồ sơ kiểm sát hình sự đã được lựa chọn mà không báo trước. Tổng số lượng hồ sơ kiểm sát hình sự Ban chấm thi rút là 43 hồ sơ của 17 đơn vị VKS cấp huyện và 3 Phòng nghiệp vụ 1, 2, 3 VKSND tỉnh.

Để việc kiểm tra, đánh giá được khách quan, công bằng, có chất lượng, hiệu quả, Ban chấm thi đã họp, nghiên cứu và ban hành dự thảo thang, bảng chấm điểm và loại báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự sử dụng để đánh giá, kiểm tra gửi các đơn vị trực thuộc tham gia góp ý và hoàn chỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam trao giấy khen cho tập thể Phòng 2 VKSND tỉnh Quảng Nam có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự.

Qua kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các báo cáo đề xuất nhận thấy, các đơn vị thuộc VKSND hai cấp có sự quan tâm, chú trọng đến xây dựng báo cáo đề xuất. Công chức, Kiểm sát viên được phân công thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự nắm chắc nội dung vụ án, nêu đầy đủ hành vi phạm tội của bị can, bị cáo. Đánh giá đầy đủ các chứng cứ có liên quan đến vụ án; đề xuất giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

Hầu hết báo cáo đề xuất được lãnh đạo Viện duyệt thống nhất và đề xuất mức án phù hợp với mức án Tòa tuyên. Bên cạnh đó có một số báo cáo đề xuất chưa đạt yêu cầu, còn sơ sài, không thực hiện đúng theo mẫu do VKSND tối cao ban hành hoặc không có một trong các loại báo cáo đề xuất theo quy định…

Ban chấm thi đã lựa chọn được 1 tập thể là Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND tỉnh Quảng Nam đơn vị có báo cáo đề xuất đạt chất lượng nhiều nhất và 5 cá nhân có báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự đạt chất lượng là 3 Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh, 2 Kiểm sát viên sơ cấp VKSND cấp huyện. Nhằm động viên khuyến khích tập thể và các cá nhân, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

Trần Các