leftcenterrightdel
Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi Tọa đàm. 

Điều hành, chủ trì buổi tọa đàm gồm tập thể Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện, do đồng chí Lương Phúc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo. Cùng tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh.

Trong mọi hoạt động của cơ quan tổ chức, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành luôn giữ vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố xuyên suốt quá trình hoạt động, quyết định mức độ thành công trong công việc của cơ quan, tổ chức. Ngành KSND, với tính chất đặc thù, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, quyền lực lãnh đạo tập trung vào Viện trưởng nên công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành càng trở nên quan trọng.

Xuất phát từ lý do đó, năm 2021, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã xác định “Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc đào tạo cán bộ”  là nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá. Đồng thời, giao cho Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với lãnh đạo các đơn vị xây dựng Chuyên đề  “Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKSND cấp huyện và Trưởng phòng VKSND cấp tỉnh”. Bên cạnh một số lý luận chung về công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, Chuyên đề được xây dựng với sự đóng góp kinh nhiệm từ thực tiễn quản lý, chỉ đạo điều hành từ nhiều năm qua của các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Lương Phúc Sơn đánh giá: Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành” được VKSND tỉnh Quảng Ninh xây dựng và áp dụng riêng đối với Viện trưởng VKSND cấp huyện từ nhiều năm trước. Năm 2021, VKSND tỉnh tiếp tục triển khai, mở rộng đối tượng thực hiện chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá. Quá trình triển khai thực hiện chuyên đề đã nghiêm túc đánh giá hiệu quả, chỉ ra thiếu sót, tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành để có biện pháp khắc phục.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại Toạ đàm.

Trong nhiều năm gần đây, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đồng chí có những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, do đó, kết quả công tác hàng năm đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoach của Ngành đề ra, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành đánh giá cao.

Tuy nhiên, với yêu cầu đổi mới theo quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp và các quy định mới của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đòi hỏi công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu VKSND 2 cấp phải tiếp tục được đổi mới.

Chuyên đề đã nêu lên những nội dung công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong từng khâu công tác kiểm sát nhưng mỗi đơn vị có đặc điểm khác, khối lượng công việc khác như: Mỗi đồng chí lãnh đạo có kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện khác nhau và hiệu quả đem lại khác nhau lên cần thiết phải tổ chức buổi Tọa đàm để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Sau khi đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tóm tắt có tính đề dẫn một số nội dung quan trọng để Hội nghị nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. Có trên 20 ý kiến tham gia trao đổi, tranh luận với tinh thần cởi mở, chia sẻ và học hỏi kinh nghiêm về những, phương pháp, cách làm của từng đơn vị (đơn vị nhiều việc, nhiều cán bộ công chức; đơn vị ít việc, ít cán bộ công chức...).

Hội nghị cũng được nghe rất nhiều ý kiến chia sẻ về kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các  đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của đồng chí Lương Phúc Sơn- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng, với kinh nghiệm của một người đã trải qua các cương vị Viện trưởng cấp huyện, 13 năm Phó Viện trưởng tỉnh và gần 4 năm là Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh.

 Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm đổi mới đã được chia sẻ, học tập; một số phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu cũng được đưa ra đánh giá, phân tích, góp ý để các đồng chí Lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng cân nhắc, thay đổi cho phù hợp; một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý, chỉ đạo điều hành cũng được các đồng chí lãnh đạo viện giải đáp thỏa đáng.  

leftcenterrightdel
Một số chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo, điều hành của các lãnh đạo phòng và Viện trưởng VKSND cấp huyện. 

Kết thúc Tọa đàm, đồng chí Lương Phúc Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các đơn vị trong xây dựng Chuyên đề cũng như tổ chức Hội nghị Tọa đàm rất bổ ích. Nội dung chuyên đề và các ý kiến tham gia vừa mang tính lý luận cũng như thực tiễn sinh động trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhiều thế hệ lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh, rất bổ ích nên đề nghị cần nghiên cứu, triển khai thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát Quảng Ninh nói chung.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng giao cho Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp các ý kiến tham luận, bổ sung những phương pháp, cách làm hiệu quả vào chuyên đề, đồng thời, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, ngay đầu Quý I/2022 xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó, tập trung vào nội dung đào tạo về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND 2 cấp.

Văn Hậu