Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo VKSND các tỉnh, các đồng chí Chánh văn phòng và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 7.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông - Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, chủ trì phát biểu tại Hội nghị.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, sự phức tạp của đại dịch COVID-19 và tình hình đặc thù của từng địa phương, công tác thi đua trong năm 2021 tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 được diễn ra sâu, rộng và được duy trì một cách thường xuyên, nền nếp, tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng hái giữa các đơn vị. Từ đó, công tác thi đua khen thưởng đã có những bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Cụm cùng nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Quá trình thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị đều gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ,... Đồng thời, vận động cán bộ, công chức và người lao động hưởng ứng tham gia xây dựng các quỹ xã hội, tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa, cùng với thi đua phòng, chống dịch COVID-19.

Kết thúc mỗi đợt thi, các đơn vị thi đua đều tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả từng phong trào và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới và đã được các cấp, các ngành khen tặng nhiều thành tích. Không chỉ vậy, qua các phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay để nhân rộng trong Cụm và có sức lan tỏa đối với địa phương, trong cụm và trong toàn ngành.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại VKSND tỉnh Đắk Lắk. 

Bên cạnh việc triển khai tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động của các đơn vị trong Cụm đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đơn vị trong cụm còn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngành KSND, đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại VKSND tỉnh Gia Lai.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông - Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 cho hay, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa, sâu rộng, thực sự hiệu quả. Đó chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Cường cũng đại diện cho các đơn vị ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời, căn cứ kết quả thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7, tổ chức chấm điểm các tiêu chí thi đua, bảo đảm công bằng, khách quan. Trên cơ sở kết quả công tác và tiêu chí thi đua đã chấm điểm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân bình xét khen thưởng năm 2021./.

Nguyễn Chính