Tỉnh ủy Bình Định vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định là 1 trong 23 tập thể của toàn quốc vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng khen được trao tại hội nghị này.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, đại diện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định đã trình bày tham luận: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tham luận của Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định đã nêu lên những kết quả nổi bật của Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là những cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Tham luận đã được các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như kết quả mang lại trong việc học tập và làm theo Bác trong thời gian qua của đơn vị.
Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận.

Cũng với những thành tích đạt được, qua các lần sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho Đảng bộ, mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu” và tặng Giấy khen cho 2 cá nhân.

Trong thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nhằm xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quốc Việt - Xuân Nha