VKSND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất trong công tác tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh Phú Yên. Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh Phú Yên.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Trung Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên trao quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng 8 và đồng chí Phạm Hải Dương.

Ngay từ đầu năm, kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh năm 2024 đã xác định, “Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác THADS, THAHC”.

Để thực hiện nội dung trên, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã giao Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) VKSND tỉnh là đơn vị chủ công tham mưu xây dựng dự thảo chỉ thị. Với tinh thần tích cực, chủ động, Phòng 8 đã sớm hoàn thành việc xây dựng dự thảo chỉ thị, đồng thời phối hợp tốt với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành chỉ thị.

Với tinh thần khẩn trương và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan tham mưu, ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân đã tham mưu xây dựng chỉ thị, ngày 8/4/2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định khen thưởng đột xuất đối với tập thể Phòng 8 và cá nhân đồng chí Phạm Hải Dương - Phó Trưởng phòng 8, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị nêu trên, góp phần nâng cao uy tín của Ngành, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như kết quả thi hành án về việc và về tiền còn thấp. Nhiều vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sát, thiếu kiểm tra dẫn đến để xảy ra vi phạm trong hoạt động thi hành án; một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho cá nhân và tổ chức...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác này, đầu năm 2024, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã mạnh dạn tham mưu, báo cáo đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên đưa vào nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp năm 2024 giao cho VKSND tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS,THAHC.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội nghị chuyên đề về giải quyết án hành chính và tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên.

VKSND tỉnh Phú Yên dự thảo và gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên để thực hiện quy trình ban hành chỉ thị theo quy định. Ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh”.

Theo chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương…

Xuân Nha