leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Quang Ngọc là 1 trong 6 đảng viên trong toàn huyện được khen thưởng.

Trong những năm qua, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan VKSND huyện Krông Búk triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị (khóa XIII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đây cũng là nội dung đã trở thành nề nếp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, tại Hội nghị tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, do Huyện ủy Krông Búk tổ chức, đồng chí Đinh Quang Ngọc, đảng viên, Kiểm sát viên VKSND huyện đã vinh dự là 1 trong 6 đảng viên trong toàn huyện được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây là nguồn động viên, khích lệ cá nhân đồng chí Đinh Quang Ngọc và tập thể Chi bộ phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

Hải Âu - Thảo Ngọc