PV: Xin Trung tướng chia sẻ đôi điều về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát quân sự và Viện kiểm sát quân sự Trung ương trong năm 2018?

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh: Năm 2018, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) Trung ương tập trung chỉ đạo ngành Kiểm sát quân sự tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Kết quả, các VKSQS đã làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về công tác lãnh đạo phòng, chống vi phạm, tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Quan hệ với các cơ quan tư pháp trong Quân đội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố trái pháp luật; không để xảy ra việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vì bị can không phạm tội, không để xảy ra truy tố oan, sai; nhiều chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành Kiểm sát nhân dân đề ra; kịp thời phát hiện những vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, bảo đảm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng.

PV: Năm 2018, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo giải quyết nhiều vụ án hình sự, kinh tế lớn. Vậy, xin Trung tướng cho biết kết quả giải quyết các vụ án đó đã tác động như thế nào đến việc xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện?

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh: Năm 2018, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, một số vụ án hình sự lớn đã được khởi tố, điều tra, truy tố, đưa ra xét xử. Đây là các vụ án nhận được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Việc khởi tố và truy tố các đối tượng phạm tội trong các vụ án này đã nhận được sự tin tưởng, đồng tình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào sự quyết tâm và hành động của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong quân đội, thể hiện trên mặt trận này không có “vùng cấm”, kể cả đối với lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Để đưa các vụ án ra xét xử, các cơ quan tư pháp trong Quân đội đã có sự phối hợp gắn bó, chặt chẽ trên cơ sở các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thông qua việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án này đã góp phần làm trong sạch bộ máy, loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất; nhằm duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; góp phần xây dựng lực lượng quân đội trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Khánh tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. 

PV: Được biết, Bộ Quốc phòng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng. Xin Trung tướng cho biết vai trò, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát quân sự trong công tác này? 

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng là công tác thường xuyên, lâu dài, phức tạp. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, với các biện pháp, giải pháp khác nhau, trong đó nòng cốt là các cơ quan tư pháp như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án.

Quán triệt Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội. Là một cơ quan bảo vệ pháp luật trong Quân đội, với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSQS các cấp cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Quân đội, nhằm làm cho cấp ủy Đảng, chỉ huy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị hiểu rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; những khó khăn, thách thức của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Từ đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, pháp chế làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa làm giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong Quân đội, đặc biệt là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thứ ba, phối hợp với Cơ quan điều tra, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm, quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong Quân đội; xử lý kịp thời, công minh mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, đẩy nhanh tiến độ xử lý, điều tra, truy tố các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm về trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, giải quyết các vụ án tham nhũng cần chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng; Chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra kịp thời nắm bắt, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng phạm tội tham nhũng, không để tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản tham nhũng, gây khó khăn trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện, xử lý.

leftcenterrightdel
Phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) và đồng phạm. Ảnh: PV

PV: Thưa Trung tướng, bước sang năm 2019, những yêu cầu nào đặt ra đối với các mặt công tác của Viện kiểm sát quân sự?

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh: Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất trắc, khó lường; trong nước, tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội còn diễn biến phức tạp, nhất là các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất quốc phòng, cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Quân đội, an toàn giao thông, tai nạn trong huấn luyện… 

Vì vậy, ngành Kiểm sát quân sự tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và ngành Kiểm sát nhân dân. Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định mới của pháp luật về tư pháp, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, pháp chế để làm tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo làm giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong Quân đội, nhất là các tội xâm phạm sức mạnh chiến đấu của Quân đội, các tội tham nhũng, các tội vi phạm quy định về quản lý đất quốc phòng, các tội vi phạm quy định về an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, làm tốt công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác thống kê hình sự liên ngành trong Quân đội.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành; đề cao trách nhiệm của Viện trưởng và Thủ trưởng các đơn vị; tăng cường công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ; duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ, xây dựng ngành Kiểm sát quân sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với Ngành là tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên, nhất là kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung vào kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên toà. Cán bộ ngành Kiểm sát quân sự tích cực hưởng ứng cuộc vận động của ngành Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng,  khiêm tốn”.

PV: Trân trọng cảm ơn Trung tướng!


Hồng Nguyên (thực hiện)