Ngay từ đầu năm 2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) đã lựa chọn khâu công tác đột phá trong năm 2023 là “Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị".

leftcenterrightdel
 Mô hình "Phòng họp không giấy" tại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đơn vị phấn đấu năm 2023, xếp hạng xuất sắc về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quá khâu công tác đột phá của đơn vị, Viện cấp cao 2 đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp.

Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Viện trưởng Viện cấp cao 2 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị.

Phát động phong trào thi đua về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Viện cấp cao 2 trong năm 2023. Phối hợp với Cục 2 VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn về sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, hệ thống hộp thư điện tử đối với toàn thể công chức; đưa vào thực hiện và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong đơn vị.

Đầu năm 2023, Viện cấp cao 2 đã tiếp nhận, phân loại, xử lý tổng số 458 văn bản, gồm tiếp nhận 94 văn bản đến, ban hành 277 văn bản đi, tạo lập 87 văn bản dự thảo. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã bước đầu được công chức trong đơn vị thực hiện và đã dần trở thành thói quen, từng bước nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của đơn vị.

leftcenterrightdel
 VKSND cấp cao tại Đà Nẵng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện mô hình phòng họp không giấy. Đây được coi là là một điểm sáng trong việc ứng dụng CNTT của đơn vị. Theo đó, trong tháng 3/2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Viện cấp cao 2, đơn vị đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình "Phòng họp không giấy" với một số cuộc họp giao ban tuần, tháng, họp về công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, họp Ủy ban kiểm sát.

Để triển khai, đơn vị đã chuẩn bị một phòng họp, trang bị 11 máy tính xách tay, sử dụng các phần mềm hỗ trợ như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đọc văn bản dạng PDF, TIFF, JPEG, hệ thống thư điện tử ngành KSND, hệ thống hộp thư nội bộ... Cùng với đó, đơn vị cũng định hướng ban hành các quy định chung về quản lý, vận hành "Phòng họp không giấy". 

Trước mỗi cuộc họp, bộ phận phụ trách chuẩn bị nội dung, tài liệu số liên quan, cập nhật lên hệ thống hộp thư nội bộ của đơn vị và hệ thống hộp thư nội bộ của Ngành để người dự họp nghiên cứu. Vào họp, khi các thành viên truy cập và đăng nhập vào máy tính xách tay, người chủ trì hoặc phụ trách nội dung sẽ thực hiện việc trao đổi, tương tác nội dung với nhau thông qua tài liệu số. Kết thúc cuộc họp, bộ phận tổng hợp phụ trách cập nhật kết luận lên hệ thống và những thông tin liên quan để mọi người nắm rõ.

Sau khi thực hiện, công chức tham gia cuộc họp không giấy nhận thấy, với những cuộc họp thông thường trước đây, Viện cấp cao 2 tốn nhiều thời gian để tổng hợp tài liệu, báo cáo, thực hiện thủ công in ấn, sao chép tài liệu phục vụ. Khi phân phát tài liệu, đôi lúc bị nhầm lẫn. Mặt khác, bộ phận văn phòng phải tính toán đúng số lượng đại biểu để in tài liệu cho đủ số lượng, tránh trường hợp bị thừa hoặc thiếu, gây lãng phí, làm mất thời gian. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị.

Theo đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Viện cấp cao 2, việc triển khai phòng họp không giấy là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng CNTT tại đơn vị, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành dựa vào dữ liệu số; bảo đảm thực hiện có hiệu quả về công tác đột phá của đơn vị đề ra trong kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023.

Ngoài ra, trong việc ứng dụng CNTT, Viện cấp cao 2 cũng triển khai và thực hiện nội dung về số hóa hồ sơ. Các Viện nghiệp vụ đã đăng ký chỉ tiêu và tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ vụ án nhằm đảm bảo chỉ tiêu đã đăng ký và phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị.

Xuân Nha