Trong những năm gần đây, với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, cách làm hay và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp.

Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của công chức, người lao động trong đơn vị và người dân có đơn thư được quan tâm, tiếp nhận xử lý kịp thời, đầy đủ. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp và nề nếp, đúng quy định.

Các đồng chí lãnh đạo đơn vị luôn nêu gương đi đầu trong việc thực hiện các quy tắc chuẩn mực của người cán bộ kiểm sát. Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị hoạt động hiệu quả phát huy được các kênh dân chủ tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng – Phạm Văn Cần chủ trì hội nghị đối thoại giữa Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn với toàn thể công chức Viện 3 và Viện 4.

Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã có các biện pháp thực hiện hiệu quả dân chủ tại cơ quan. Đơn vị đã ban hành các kế hoạch về đối thoại với công chức, người lao động.

Tại các hội nghị đối thoại Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Công đoàn VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu của đảng viên, công chức và người lao động, các ý kiến về các nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong cơ quan và công tác xây dựng Đảng, công tác công đoàn. Qua các hội nghị, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành các thông báo kết luận các nội dung được nêu ý kiến.

Tại hội nghị đối thoại năm sau luôn đánh giá kết quả thực hiện của các nội dung đã được kết luận trước đó, chất lượng đối thoại năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2021 (29 vấn đề cần giải quyết), năm 2022 (đã giải quyết 26 vấn đề năm 2021 còn 3 vấn đề (do trở ngại dịch COVID 19 chưa giải quyết, kết luận phải giải quyết 21 vấn đề). Năm 2023 (đã giải quyết 21 nội dung năm 2022 (có 3 kiến nghị VKSND tối cao và 3 kiến nghị TAND tối cao). Tại hội nghị đối thoại năm 2023 đã kết luận 16 vấn đề và kết luận tiếp tục giải quyết 10 vấn đề (trong đó có 3 kiến nghị).

Việc tổ chức các buổi đối thoại giữa Viện trưởng, Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn đã phát huy được quyền và trách nhiệm của công chức người lao động trong việc bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua công tác đối thoại, lãnh đạo, Đảng ủy và Công đoàn VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã tiếp nhận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của công chức, người lao động từ đó đề ra phương hướng, kết luận giải quyết các vấn đề. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi đối thoại đã thể hiện được cách làm thật sự thiết thực, hiệu quả của lãnh đạo đơn vị trong việc cụ thể hóa mục tiêu dân chủ ở cơ sở. Đây là cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, là việc làm thực chất cần được phát huy, nhân rộng trong Ngành kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dân chủ, việc thực hiện dân chủ thực chất có chiều sâu, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch về kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2023 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan. 

Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Các bước thực hiện các quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thông báo đầy đủ đến toàn công chức và người lao động, phát huy tính dân chủ qua việc mọi công chức người lao động đều tiếp cận thông báo qua họp thư nội bộ của đơn vị.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý đối với các nhân sự đều được ban hành thông báo đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, họp thư nội bộ, để lấy ý kiến công chức người lao động. Mọi ý kiến đề đạt nguyện vọng, phản ánh, khiếu nại đều được Ban Thanh tra Viện cấp cao 2 tiếp nhận thông tin và đề xuất lãnh đạo Viện cấp cao 2 ban hành thông báo kết luận giải quyết.

Trong công tác tiếp công dân, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo yêu cầu Phòng tiếp công dân và xử lý đơn tiếp nhận đầy đủ thông tin, đơn thư công dân đến liên hệ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cung cấp tài liệu, đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án, vụ việc.

Đơn vị cũng đã ban hành Nội quy tiếp công dân của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng trực tiếp tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng. Phòng tiếp dân tại trụ sở làm việc VKSND cấp cao tại Đà Nẵng được đầu tư hệ thống camera giám sát, việc tiếp công dân được ghi âm ghi hình, các hòm thư góp ý được đơn vị lắp đặt tạo điều kiện cơ sở giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp công dân.

Hàng tháng, đơn vị duy trì tổ chức chào cờ và sinh hoạt cơ quan định kỳ vào đầu tháng. Với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát, vai trò lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhất là đồng chí Viện trưởng đã thể hiện sự tiên phong đi đầu nêu gương trong công tác dân chủ ở cơ sở. Ðây được coi như một bước tiến mới, góp phần đẩy mạnh kịp thời và hiệu quả việc “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND ”.

Thực tế đã cho thấy, sau ba năm đổi mới, việc thực hiện dân chủ ở VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trong thời gian tới, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng quyết tâm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác thực hiện dân chủ tại đơn vị để công tác này ngày càng hiệu quả thiết thực và thực chất trong thực tiễn.

Xuân Nha